e-prawnik.pl Porady prawne

Dobra osobiste

Zatrzymanie

Pozostałe

PE: Urządzenia skanujące na lotniskach naruszają podstawowe prawa obywateli

24.10.2008

PE przyjął rezolucję dotyczącą urządzeń skanujących do prześwietlania pasażerów na lotniskach. Posłowie krytycznie odnieśli się do propozycji uzupełnienia dozwolonych metod kontroli o urządzenia prześwietlające pasażerów, oparte na technologii fal milimetrowych. W uzasadnieniu, posłowie zwrócili między innymi uwagę, że urządzenia te umożliwiają "uzyskanie obrazów ludzi, jakby byli oni nadzy, co jest równoznaczne z wirtualnym przeszukiwaniem rozebranych do naga osób".

Posłowie uznali, że zaliczenie tego środka do dozwolonych metod kontroli pasażerów na lotniskach Unii Europejskiej ma poważny wpływ na podstawowe prawa człowieka, np. prawo do prywatności, do ochrony danych i do godności osobistej. Wzięto pod uwagę fakt, że środek ten, ma charakter daleko odbiegający od czysto technicznego i dlatego też powinny mu towarzyszyć mocne i odpowiednie gwarancje". Dodatkowo, w uzasadnieniu posłowie podkreślili, że Komisja nie dołączyła oceny wpływu na prawa podstawowe i zgodności wniosków Komisji z Kartą Praw Podstawowych oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka, ani też nie skonsultowała się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych czy Agencją Praw Podstawowych.

Posłowie zaznaczyli, że całkowicie zgadzają się, że w sektorze lotnictwa należy zagwarantować realne bezpieczeństwo, jednak mając na uwadze, że nie odbyła się żadna szeroka, przejrzysta i otwarta debata z udziałem pasażerów, zainteresowanych stron i instytucji na szczeblu unijnym i krajowym, Parlament Europejski uznał, że "nie zostały jeszcze spełnione warunki do podjęcia decyzji, ponieważ nadal brak podstawowych informacji".

Biorąc wszystkie uzasadnienia pod uwagę, eurodeputowani zwrócili się do Komisji  Europejskiej, aby przed upływem trzech miesięcy: "dokonała oceny wypływu na prawa podstawowe, skonsultowała się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, grupą roboczą utworzoną na mocy artykułu 29 oraz Agencją Praw Podstawowych".

Parlament wezwał Komisję, aby w tym samym czasie "dokonała naukowej i medycznej oceny ewentualnego wpływu takiej technologii dla zdrowia" oraz dokonała realnej oceny wdrożenia tego projektu pod względem wpływu gospodarczo-handlowego, a także pod względem kosztów projektu oraz korzyści, jakie uzyskalibyśmy z jego realizacji.

Parlament podkreślił fakt, że projekt zaproponowany przez Komisję, może "wykraczać poza uprawnienia wykonawcze przyznane w akcie podstawowym", gdyż tak jak zaznaczono w uzasadnieniach, nie są to zwykłe przepisy techniczne związane z bezpieczeństwem lotnictwa, lecz przepisy "mające poważny wpływ na podstawowe prawa obywateli".

Parlament podkreślając, że "wszystkie środki dotyczące bezpieczeństwa lotnictwa, w tym stosowanie urządzeń prześwietlających, powinny przestrzegać zasady proporcjonalności, uzasadnionej i koniecznej w demokratycznym społeczeństwie", zwrócił się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz grupy roboczej utworzonej na mocy artykułu 29, a także Agencji Praw Podstawowych, o wydanie w trybie pilnym na początku listopada 2008 r. opinii w sprawie urządzeń prześwietlających.

Podczas debaty nad projektem rezolucji, która odbyła się we wtorek podczas Sesji Plenarnej w PE w Strasburgu, eurodeputowani podkreślali, że propozycja budzi nie tylko wątpliwości, ale naraża także UE i państwa członkowskie na ewentualne sprawy sądowe o naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności, a także na wyroki skazujące organów chroniących prawa człowieka na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym. 

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ