Pozostałe

Prawa studentów w nowej ustawie

Gowin: w nowej ustawie prawa studentów z prawdziwymi gwarancjami skutecznej ochrony

– "Chcemy zapewnić większą ochronę studentom. Uczelnie będą miały obowiązek ustalenia wysokości opłat obowiązujących przez cały okres studiów. To kwestia uczciwości i zapobiegania złym praktykom w uczelniach. Jeżeli uczelnia będzie nielegalnie pobierała opłaty będzie mogła otrzymać karę w wysokości 50 tysięcy złotych za każde naruszenie" – powiedział podczas wspólnej z Parlamentem Studentów RP konferencji wicepremier Jarosław Gowin.

Studenci zachowają wszystkie prawa 

Projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym zachowuje wszystkie prawa studentów, jakie do tej pory nabyli, zapewniając stabilność i pewność procesu studiowania oraz możliwość korzystania z szeregu prostudenckich rozwiązań.

Regulamin studiów, który będzie przyjmowany w procedurze uzgodnieniowej z samorządem studenckim, będzie przewidywał możliwości:

 • przenoszenia i uznawania punktów ECTS uzyskanych w tej samej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej,
 • odbywania studiów według indywidualnego toku studiów,
 • urlopów od zajęć oraz usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach,
 • zmiany kierunku studiów,
 • przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne,
 • przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez niego obserwatora,
 • uzyskania warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym roku lub semestrze.

Nowa ustawa w niezmienionym kształcie pozostawi również katalog uprawnień związanych z systemem bezzwrotnej pomocy materialnej, uprawnienia samorządu studenckiego, prawo do strajku studenckiego i ulg za przejazdy publicznymi środkami komunikacji.

Kary dla uczelni za złamanie umowy ze studentem

Uczelnia będzie miała obowiązek ustalenia i przedstawienia opłat pobieranych od studentów już przed rozpoczęciem rekrutacji. Zgodnie z nowymi unormowaniami uczelnia przez cały przewidywany okres studiów aż do ich ukończenia, nie będzie mogła także zwiększyć wysokości tych opłat ani wprowadzać nowych. W przypadku złamania powyższego zakazu i faktycznego pobierania od studentów opłat niezgodnie ze znowelizowaną treścią ustawy, uczelnia zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości do 50 000 złotych.

Dyplom wreszcie w terminie

"W nowej ustawie pojawi się również prawo umożliwiające otrzymanie dyplomu w ściśle określonym terminie – utrzymujemy 30-dniowy termin na wydanie przez uczelnię dyplomu. Był on dotychczas wielokrotnie łamany przez uczelnie. Dlatego w przypadku wykrycia takiej sytuacji uczelni grozi kara w wysokości 5 tysięcy złotych" – podkreślił Piotr Müller – dyrektor Biura Ministra, członek zespołu przygotowującego ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.1.2018

  Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu ma być jeszcze bardziej utrudnione

  Rządowy projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewiduje zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzym, jak i finansowaniu (...)

 • 11.5.2018

  Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)

 • 15.7.2017

  Czym jest użytkowanie wieczyste?

  Użytkowanie wieczyste to prawo o charakterze dość mocno zbliżonym do prawa własności, jednak nie tożsame z nim. W pewien sposób przypomina także ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie (...)

 • 24.12.2017

  Poprawa spójności terminologicznej systemu prawnego

  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego ma celu dokonanie zmian w innych aktach prawnych, dostosowujących terminologię do aktualnego (...)

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)