Działalność gospodarcza

Pozostałe

Przedsiębiorcy i bankowcy o sytuacji w polskiej gospodarce

Strona 1 z 3

PKPP Lewiatan uważa, że obecne priorytety polityki gospodarczej i społecznej to pomoc firmom w utrzymaniu miejsc pracy i zachowaniu płynności finansowej oraz pomoc osobom, które utracą pracę, a także przywrócenie zaufania na rynkach finansowych w celu zapewnienia finansowania gospodarce oraz utrzymanie możliwie dużego napływu kapitału zagranicznego.

Większość gospodarek europejskich ma już głowę pod wodą - zakończyły 1. kwartał 2009 r. dużymi spadkami PKB. W wielu przypadkach nie jest to pierwszy kwartał spadków. Polska jest jednym z niewielu krajów, w których PKB w pierwszym kwartale wzrośnie - nie mamy jeszcze danych z GUS, ale szacujemy, że będzie to wzrost o 1-1,1%. Można się cieszyć, że jest lepiej niż w innych krajach, ale taki wynik oznacza, że wzrost konsumpcji poważnie wyhamował, inwestycje są na minusie - tak prywatne, jak i ciągle nieuruchomione na potrzebną skalę inwestycje publiczne. Eksport spada, jednak wolniej niż import i dlatego, o dziwo, możemy liczyć na dodatni wpływ eksportu netto na PKB.

NBP ocenił sytuację na rynku kredytowym - spadła podaż wszystkich kredytów. Z jednej strony w bankach pogłębiają się ograniczenia kapitałowe, a niepewność każe instytucjom finansowym zabezpieczać się przed ryzykiem wysokim kosztem kredytu i pogorszeniem pozostałych warunków jego udzielania. Z drugiej strony zmniejszył się popyt przedsiębiorstw i gospodarstw domowych na kredyt.

Firmy handlowe wskazują na zmiany struktury zakupów dokonywanych przez klientów, firmy elektroenergetyczne odczuwają spadek popytu na energię elektryczną, firmy leasingowe także czują już spowolnienie. Przedsiębiorstwa coraz częściej mówią o zatorach płatniczych.
Wpływy do budżetu państwa są po 4. miesiącach 2009 r. mniejsze od planowanych, deficyt budżetowy - wyższy. Rząd przedstawiając Trójstronnej Komisji wstępne założenia makroekonomiczne do budżetu państwa na 2010 r. podał w uzasadnieniu do tych założeń informację, że może wystąpić „...konieczność dostosowań po stronie fiskalnej z uwagi na ewentualne bariery w finansowaniu zbyt dużego deficytu finansów publicznych". Do osłabienia gospodarczego i trudności w pozyskaniu finansowania na rynku finansowym mogą zatem dojść nieplanowane przez przedsiębiorców obciążenia podatkowe lub parapodatkowe.

Dwa dni temu GUS podał informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw.

Kwiecień był trzecim miesiącem z kolei, gdy zatrudnienie zmniejszyło się (r/r). Tylko dynamika wynagrodzeń utrzymuje się na dość wysokim, jak na kryzys, poziomie (4,8% w kwietniu r/r). Co prawda zmniejsza się ona w kolejnych miesiącach 2009 r., jednak fundusz płac ciągle rośnie, co nie powinno pozostawać bez wpływu na konsumpcję.
Wczoraj GUS przedstawił dane dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej. Nie napawają one optymizmem - produkcja sprzedana przemysłu spadła w kwietniu o 12,4% (r/r). W branżach eksportowych (produkcja pojazdów samochodowych, branża chemiczna, produkcja maszyn i urządzeń) spadki te były bardzo wysokie.

Dzisiaj otrzymamy wyniki finansowe przedsiębiorstw średnich i dużych (zatrudniających powyżej 50 pracowników). Zakładamy, że będą one wyraźnie gorsze - nie tylko ze względu na osłabienie gospodarcze i spadek eksportu, dotykający przede wszystkim właśnie firm średnich i dużych, z których prawie 50% to eksporterzy, ale także ze względu na to, że w tej grupie są firmy, które ponoszą koszty swoich „opcyjnych" decyzji.

Dane statystyczne nie malują sytuacji w polskiej gospodarce w tak czarnych barwach, jak w innych krajach UE. Jednak optymizm, że będziemy jedyną łódka, która nie nabierze wody podczas tego sztormu, staje się coraz bardziej nieuzasadniony.

Partnerzy w Komisji Trójstronnej przyjęli w ostatni piątek wspólne ustalenia dotyczące Pakietu Antykryzysowego. Cieszy nas, że udało się dojść do porozumienia, ale też że w pakiecie znalazły się rozwiązania, które są polskiej gospodarce bardzo potrzebne: dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, subsydiowanie zatrudnienia w firmach, które mają kłopoty wynikające z kryzysu, likwidacja doby pracowniczej. Czekamy teraz jak najszybsze przygotowanie i uchwalenie ustaw implementujących uzgodnione propozycje do porządku prawnego. Harmonogram prac jest przygotowany.

Jednak wskazane elementy Pakietu Antykryzysowego KT pomogą zrealizować tylko jeden priorytet polityki gospodarczej i społecznej - utrzymanie miejsc pracy. PKPP Lewiatan uważa, że aby gospodarka nie znalazła się pod wodą, trzeba zrobić znacznie więcej. Już na początku października 2008 r. przygotowaliśmy i przedstawiliśmy rządowi nasz pakiet antykryzysowy. Część propozycji z tego pakietu została zrealizowana. Znacząca część czeka jednak na rozwiązania.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: