e-prawnik.pl Porady prawne

Obywatelstwo

Dobra osobiste

Przestrzeganie przez Polskę postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

16.9.2008

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu VI okresowego sprawozdania z przestrzegania przez Polskę postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, obejmującego okres od 1 października 2003 r. do 31 sierpnia 2008 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich ustosunkowując się do niektórych zagadnień podniesionych w treści projektu sprawozdania zwrócił uwagę, iż szczegółowe dane dotyczące działalności organu ochrony prawa w Polsce oraz stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela zawarte są w przygotowywanej co roku Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela. Omówienie to winno być brane pod uwagę w toku działalności wszystkich organów władzy publicznej, w tym odpowiednio wykorzystane w toku przygotowywania dokumentów w rodzaju przedmiotowego sprawozdania.

Rzecznik Praw Obywatelskich prezentuje swoje uwagi w formie komentarza do prezentacji w projekcie sprawozdania następujących zagadnień: równouprawnienie kobiet i mężczyzn, prawo do życia, zakaz tortur, wolność osobista i prawo osób pozbawionych wolności do godnego traktowania, wolność poruszania się, prawo do sądu, prawa dziecka, wolność zgromadzeń, równość wobec prawa i równość ochrony prawnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraża ocenę, iż niezbędne jest ponowne rozważenie treści informacji odnośnie do niektórych kwestii oraz wnosi o podanie do jego wiadomości poprawionej wersji sprawozdania.

- Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu VI okresowego sprawozdania z przestrzegania przez Polskę postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, obejmującego okres od 1 października 2003 r. do 31 sierpnia 2008 r. - 15 września 2008 r.

Źródło: www.rpo.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ