Podatek dochodowy od osób prawnych

Walka z agresywanym planowaniem podatkowym

Posłowie za wyeliminowaniem działań ujawnionych przez „panamskie papiery” 

13 grudnia Parlament Europejski przyjął zalecenia komisji śledczej ds. Panama Papers dotyczące prawidłowego egzekwowania przepisów mających na celu walkę z agresywanym planowaniem podatkowym. Wśród zaleceń znalazły się m.in. utworzenie publicznych rejestrów rzeczywistych właścicieli spółek, ochrona informatorów oraz kontrola pośredników finansowych w UE.

 Posłowie wyrazili również żal, że w dokumentach z Panamy pojawiło się kilka państw członkowskich UE i zwrócili uwagę na "brak woli politycznej ze strony niektórych państw członkowskich do poczynienia postępów w zakresie reform i egzekwowania prawa".

Prawodawstwo UE w dziedzinie polityki podatkowej wymaga obecnie jednomyślności państw członkowskich. Posłowie domagają się zastąpienia tego wymogu kwalifikowaną większością głosów w Radzie. Pragną oni również radykalnej zmiany niejawnego kodeksu postępowania komitetu, ds. kwestii podatkowych, w Radzie "w celu radykalnego zdefiniowania na nowo "struktury zarządzania i przejrzystości".  

Po głosowaniu w PE, przyjęty tekst przekazany zostanie do wiadomości Komisji Europejskiej oraz Rady.  

Głosowanie to zamyka 18-miesięczną pracę komisji specjalnej, powołanej w czerwcu 2015 roku po ujawnieniu doniesień w sprawie „Panama Papers”, w celu wyeliminowania praktyk ujawnionych w tych dokumentach.  

Czego dotyczą zalecenia?

Nacisk na utworzenie publicznie dostępnego rejestru rzeczywistych właścicieli spółek. Przepisy umożliwiające skuteczniejszą kontrolę i karanie pośredników finansowych, umożliwiających agresywne planowanie podatkowe. Wezwanie do utworzenia, w przyszłości, permanentnej parlamentarnej komisji badającej kwestie opodatkowania.

Publiczne rejestry rzeczywistych właścicieli spółek, ochrona informatorów oraz kontrola pośredników finansowych w UE, są konieczne w walce z unikaniem podatków, uważają posłowie. 

Środki te należą do 211 zaleceń specjalnej komisji śledczej Parlamentu ds. prania brudnych pieniędzy, unikania i uchylania się od płacenia podatków (PANA), które posłowie przyjęli w środę, 492 głosami, do 50, przy 136 wstrzymujących się od głosu. 

Najważniejsze z zaleceń to: 

  • “Wprowadzenie na szczeblu UE znormalizowanych, regularnie aktualizowanych, powszechnie dostępnych i wzajemnie połączonych rejestrów beneficjentów rzeczywistych obejmujących wszystkie strony trustów komercyjnych i niekomercyjnych, funduszy powierniczych, fundacji i innych podobnych struktur prawnych”;
  • Opracowanie nowych zasad regulujących działania pośredników takich jak prawnicy lub księgowi, którzy pomagają w agresywnym planowaniu podatkowym;
  • Wprowadzenie jednolitej, międzynarodowej definicji: „centrów finansowych offshore, rajów podatkowych, jurysdykcji, w których obowiązuje tajemnica bankowa, jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy i państw wysokiego ryzyka";
  • Wprowadzenie skutecznej ochrony informatorów oraz zapewnienia, że otrzymają oni odpowiednie wsparcie finansowe;
  • Wprowadzenie “odstraszających” i proporcjonalnych sankcji na poziomie UE oraz międzynarodowym przeciwko bankom i pośrednikom, którzy „świadomie, umyślnie i systematycznie biorą udział w nielegalnych systemach opodatkowania czy prania pieniędzy”;
  • Utworzenie stałej komisji śledczej do spraw opodatkowania, na wzór Kongresu Stanów Zjednoczonych, w następnej kadencji.

 

 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY