e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek dochodowy od osób prawnych

Walka z agresywanym planowaniem podatkowym

27.12.2017

Posłowie za wyeliminowaniem działań ujawnionych przez „panamskie papiery” 

13 grudnia Parlament Europejski przyjął zalecenia komisji śledczej ds. Panama Papers dotyczące prawidłowego egzekwowania przepisów mających na celu walkę z agresywanym planowaniem podatkowym. Wśród zaleceń znalazły się m.in. utworzenie publicznych rejestrów rzeczywistych właścicieli spółek, ochrona informatorów oraz kontrola pośredników finansowych w UE.

 Posłowie wyrazili również żal, że w dokumentach z Panamy pojawiło się kilka państw członkowskich UE i zwrócili uwagę na "brak woli politycznej ze strony niektórych państw członkowskich do poczynienia postępów w zakresie reform i egzekwowania prawa".

Prawodawstwo UE w dziedzinie polityki podatkowej wymaga obecnie jednomyślności państw członkowskich. Posłowie domagają się zastąpienia tego wymogu kwalifikowaną większością głosów w Radzie. Pragną oni również radykalnej zmiany niejawnego kodeksu postępowania komitetu, ds. kwestii podatkowych, w Radzie "w celu radykalnego zdefiniowania na nowo "struktury zarządzania i przejrzystości".  

Po głosowaniu w PE, przyjęty tekst przekazany zostanie do wiadomości Komisji Europejskiej oraz Rady.  

Głosowanie to zamyka 18-miesięczną pracę komisji specjalnej, powołanej w czerwcu 2015 roku po ujawnieniu doniesień w sprawie „Panama Papers”, w celu wyeliminowania praktyk ujawnionych w tych dokumentach.  

Czego dotyczą zalecenia?

Nacisk na utworzenie publicznie dostępnego rejestru rzeczywistych właścicieli spółek. Przepisy umożliwiające skuteczniejszą kontrolę i karanie pośredników finansowych, umożliwiających agresywne planowanie podatkowe. Wezwanie do utworzenia, w przyszłości, permanentnej parlamentarnej komisji badającej kwestie opodatkowania.

Publiczne rejestry rzeczywistych właścicieli spółek, ochrona informatorów oraz kontrola pośredników finansowych w UE, są konieczne w walce z unikaniem podatków, uważają posłowie. 

Środki te należą do 211 zaleceń specjalnej komisji śledczej Parlamentu ds. prania brudnych pieniędzy, unikania i uchylania się od płacenia podatków (PANA), które posłowie przyjęli w środę, 492 głosami, do 50, przy 136 wstrzymujących się od głosu. 

Najważniejsze z zaleceń to: 

  • “Wprowadzenie na szczeblu UE znormalizowanych, regularnie aktualizowanych, powszechnie dostępnych i wzajemnie połączonych rejestrów beneficjentów rzeczywistych obejmujących wszystkie strony trustów komercyjnych i niekomercyjnych, funduszy powierniczych, fundacji i innych podobnych struktur prawnych”;
  • Opracowanie nowych zasad regulujących działania pośredników takich jak prawnicy lub księgowi, którzy pomagają w agresywnym planowaniu podatkowym;
  • Wprowadzenie jednolitej, międzynarodowej definicji: „centrów finansowych offshore, rajów podatkowych, jurysdykcji, w których obowiązuje tajemnica bankowa, jurysdykcji podatkowych niechętnych współpracy i państw wysokiego ryzyka";
  • Wprowadzenie skutecznej ochrony informatorów oraz zapewnienia, że otrzymają oni odpowiednie wsparcie finansowe;
  • Wprowadzenie “odstraszających” i proporcjonalnych sankcji na poziomie UE oraz międzynarodowym przeciwko bankom i pośrednikom, którzy „świadomie, umyślnie i systematycznie biorą udział w nielegalnych systemach opodatkowania czy prania pieniędzy”;
  • Utworzenie stałej komisji śledczej do spraw opodatkowania, na wzór Kongresu Stanów Zjednoczonych, w następnej kadencji.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ