Świadczenia

Wsparcie dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Co przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Określa ona szczególne uprawnienia (wsparcie) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od wieku takich osób) w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.

Ustawę stosuje się do świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.; dalej: ustawa o świadczeniach). Wsparcie jest realizowane przez świadczeniodawców (o których mowa w art. 5 pkt 41 ustawy o świadczeniach) i obejmuje zapewnienie właściwej dostępności (na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach) odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zmiany wprowadzone w ustawie o świadczeniach włączają świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności do kręgu uprawnionych, którym przysługuje:

 1. prawo do wyrobów medycznych (określonych w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków medycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, ze zm./). Rozwiązanie to oznacza korzystanie z wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w powyższej ustawie, według wskazań medycznych i bez uwzględniania okresów użytkowania takich wyrobów;
 2. prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach;
 3. prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uprzedniego uzyskania skierowania.

W odniesieniu do świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ustawa znosi limit finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych z jego budżetu (analogia do zniesienia limitu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia i diagnostyki onkologicznej).

Obecne wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna od urodzenia lub której niepełnosprawność powstała w dzieciństwie - takie osoby protestują w Sejmie RP - wraz z opiekunem (bez względu na ich sytuację materialną, nie obowiązuje tu kryterium dochodowe) otrzymują miesięcznie kwotę co najmniej 3 tys. zł wsparcia.

Składają się na to:

 • 1.477 zł netto - świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna,
 • 878,12 zł netto - renta socjalna podniesiona od czerwca br. (1029,80 zł brutto) dla podopiecznego,
 • 153 zł netto - zasiłek pielęgnacyjny, który od przyszłego roku wzrośnie o 62 zł i wyniesie 215 zł (dla podopiecznego)
 • 539 zł - opłacane ze środków budżetu państwa składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne.

Łącznie jest to kwota co najmniej 3.047,12 zł bezpośredniego wsparcia finansowego w formie wypłaty pieniędzy, wpłaty na konto emerytalno-rentowe do ZUS oraz do NFZ.

Ponadto w sytuacji, gdy dochód rodziny jest poniżej kwoty 764 zł na osobę w rodzinie rodzina, do ukończenia przez dziecko 24 r.ż, może otrzymać zasiłek rodzinny (135 zł) wraz z dodatkiem z tytułu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (110 zł).

Dodatkowo w sytuacji, gdy jeden z rodziców nie płaci zasądzonych na dziecko alimentów, osoba niepełnosprawna (bez ograniczenia wiekowego) w sytuacji, gdy dochód rodziny jest poniżej kwoty 725 zł na osobę w rodzinie, może otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego do wysokości 500 zł miesięcznie (przeciętna wysokość świadczenia wynosi ok. 400 zł).

Jednocześnie, na skutek przyjęcia ustawy o szczególnych uprawnieniach w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna uzyskała prawo do świadczeń wycenianych na ok. 520 zł miesięcznie.

Łączne wsparcie osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem

W sumie ze środków budżetu państwa, bezpośrednie wsparcie osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem (bez pomocy rzeczowej wynoszącej ok. 520 zł) wynosi miesięcznie od 3.047 zł (świadczenie pielęgnacyjne ze składkami, renta socjalna, zasiłek pielęgnacyjny) do ok. 3.692 zł (dodatkowo świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego) - podał resort rodziny.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Wyrównaj Zasiłek

6.8.2018 16:31:40

Re: Wsparcie dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

UWAGA OPIEKUNOWIE! Bardzo ważna informacja dla każdego kto pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna w kwocie 520 zł/mc! Istnieje możliwość wyrównania zasiłku do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego czyli 1477 zł w tym roku za okres ostatnich 3 lat! Nie zwlekaj zadzwoń! tel: 737 467 343 email: wyrownajzasilek@gmail.com

Małgorzata

25.7.2018 21:19:39

Re: Wsparcie dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dlaczego żadnego wsparcia nie ma samotna osoba, która w wieku 43 lat stała się osobą niepełnosprawną o znacznym stopniu niepełnosprawności?!!!!! Otrzymuję rentę z zus w wysokości 825zł i 153zł z Mopsu. Jak osoba całkowicie niezdolna do pracy samotna ma się utrzymać za te pieniądze?!!!! Wszystkie pieniądze rozdawane są dla opiekunów i ich dzieci. Otrzymują minimum 3000zł, a osoba samotna 153zł!!!!!!! Przecież to jest skandal!!!! Osoba samotna powinna otrzymywać dodatkowe świadczenia. Po pierwsze nie jest w stanie się utrzymać, bo renta i 153zł to pieniądze, które wystarczają na opłaty, a gdzie jedzenie, leki i inne niezbędne rzeczy? Po drugie pomoc z opieki nie jest wystarczająca. Często trzeba się prosić sąsiadów o pomoc. POWIEM KRÓTKO: OSOBA SAMOTNA NIEPEŁNOSPRAWNA NIE MA SZANS NA PRZEŻYCIE. Państwo pomaga jedynie dzieciom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Tak być nie może!!!!!!!!Dodam, że osobę niepełnosprawną uczynili ze mnie lekarze ,,specjaliści'' w szpitalu!!!!!!

Iwona Barańska

26.6.2018 10:33:59

Re: Wsparcie dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

Czyli łączna kwota bezpośredniego wsparcia finansowego dla osoby niepełnosprawnej od urodzenia lub której niepełnosprawność powstała w dzieciństwie w formie wypłaty pieniędzy, wpłaty na konto emerytalno-rentowe do ZUS oraz do NFZ łącznie jest to kwota co najmniej 3.047,12 zł (bez względu na ich sytuację materialną, nie obowiązuje tu kryterium dochodowe). A dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, u których niepełnosprawność powstała w ciągu np. 30-lat pracy zawodowej - przysługuje zasiłek pielęgnacyjny lub dodatek pielęgnacyjny w wys. 153,00 zł ? także bez względu na ich sytuację materialną !

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.5.2018

  Szczególne uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

  Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności określa szczególne uprawnienia świadczeniobiorców posiadających orzeczenie (...)

 • 24.9.2018

  Wyprawka szkolna 2018/2019

  Celem przyjętego Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników (...)

 • 16.8.2017

  „Wyprawka szkolna”

  Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu „Wyprawka szkolna” przyjętego przez Radę Ministrów. Wsparcie (...)

 • 9.6.2014

  Nowe wsparcie dla rodzin wielodzietnych

  Zniżki w państwowych muzeach, galeriach, placówkach sportowych, parkach narodowych oraz w komunikacji publicznej czy PKP. Być może wkrótce także system zniżek obejmie partnerów (...)

 • 29.4.2005

  Od 1 października 2004 r. dodatek zamiast świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

  Likwidacja Funduszu Alimentacyjnego to nie tylko zmiana w prawie, ale także zmiana wpływająca na życie wielu osób, szczególnie wychowujących dzieci. Z ustawą o świadczeniach rodzinnych (...)