e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Dobra osobiste

Ze spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski...

21.11.2008

W dniu 19 listopada 2008 r. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Spotkaniu współprzewodniczyli wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna i arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź. 

Strony dokonały przeglądu spraw poruszonych w czasie poprzedniego spotkania 13 lutego 2008 roku.

Uczestnicy spotkania uznali, że największe znaczenie mają prace podjęte w ramach zespołu roboczego ds. rodziny, złożonego z przedstawicieli Rządu i Episkopatu, które doprowadziły do szeregu ustaleń, czego wyrazem jest przyjęta w dniu dzisiejszym Deklaracja w sprawie polityki rodzinnej. Zawiera ona 9 priorytetowych zagadnień, m.in.: wspieranie rodzin najsłabszych dochodowo poprzez rozwój systemu świadczeń rodzinnych, wzmocnienie ochrony dziecka i rodziny przed różnego rodzaju przemocą, pomoc materialną rodzinom wielodzietnym oraz przeciwdziałanie kryzysom i rozpadowi rodzin. Strona kościelna zaznaczyła, że wiele spraw związanych z rodziną pozostaje jeszcze do rozwiązania. Mając to na względzie Rząd RP przygotuje i przyjmie w pierwszym kwartale 2009 r. program „Solidarność pokoleń. Działania na rzecz dzieci i rodzin".

Żywo dyskutowanym tematem były sprawy nauczania religii i etyki w szkole, wychowania do życia w rodzinie oraz zagadnienia poruszone już na poprzednim spotkaniu tj. wliczanie oceny z religii do średniej ocen oraz możliwość zdawania religii na maturze.

Strona rządowa przedstawiła stronie kościelnej informacje o pracach Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej.

Obie strony przedyskutowały kwestie działalności Komisji Majątkowej, uznając, że dokończenie jej prac wymaga przyjęcia zasad, które z zachowaniem obowiązujących regulacji prawnych gwarantowałyby sprawny i przejrzysty przebieg jej prac. W tym celu powołany zostanie zespół ekspertów.

Strona kościelna wyraziła ubolewanie z powodu odrzucenia w pierwszym czytaniu projektu ustawy przywracającej dzień wolny w Święto Trzech Króli, a zwłaszcza zastosowanie dyscypliny partyjnej.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

  • ze strony rządowej: Grzegorz Schetyna - współprzewodniczący Komisji, wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji, Katarzyna Hall - minister edukacji narodowej, Bogdan Zdrojewski - minister kultury i dziedzictwa narodowego, Tomasz Siemoniak - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Wioletta Paprocka - rzecznik MSWiA oraz Józef Różański - dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych;

  • ze strony kościelnej: abp Sławoj Leszek Głódź - współprzewodniczący Komisji, metropolita gdański, abp Tadeusz Gocłowski - arcybiskup senior gdański, Andrzej Suski - biskup toruński, bp Stanisław Budzik - sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski oraz ks. Józef Kloch - rzecznik KEP i ks. Krzysztof Mikołajczuk - kierownik Biura Sekretariatu KEP.

Wioletta Paprocka               Ks. Józef Kloch
rzecznik MSWiA                    rzecznik KEP

Warszawa, 19.11.2008 r. 

Źródło: www.mswia.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ