Zmiany w prawie od Nowego Roku

1 stycznia to nie tylko początek Nowego Roku ale także dzień w którym zazwyczaj wchodzi w życie wiele zmian w przepisach. Nie będzie inaczej i w 2012 roku. Przedstawiamy przegląd najistotniejszych zmian.

Dłuższy urlop macierzyński

Zmianie ulega wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Nie zmienia się natomiast wymiar macierzyńskiego urlopu podstawowego, który aktualnie zależny jest od liczby urodzonych dzieci podczas jednego porodu . Poniżej wymiar urlopu podstawowego i dodatkowego po zmianach:

1 dziecko – 20 tygodni (podstawowy) – 4 tygodnie dodatkowy (dotychczas 2 tygodnie)

2 dzieci – 31 tygodnie (podstawowy) – 6 tygodni dodatkowy (dotychczas 3 tygodnie)

3 dzieci – 33 tygodnie (podstawowy) – 6 tygodni dodatkowy (dotychczas 3 tygodnie)

4 dzieci – 35 tygodni (podstawowy) – 6 tygodni dodatkowy (dotychczas 3 tygodnie)

5 dzieci i więcej – 37 tygodni (podstawowy) – 6 tygodni dodatkowy (dotychczas 3 tygodnie)

Aby móc skorzystać z dodatkowego urlopu pracownika musi złożyć wniosek o przyznanie go co najmniej na 7 dni przed końcem urlopu podstawowego. Pracodawca w takim przypadku nie może odmówić udzielenia go. Jeśli pracownica z początkiem 2012 roku będzie kontynuowała urlop macierzyński z 2012 roku, dodatkowy będzie przyznany już na nowych zasadach – czyli jego czas będzie wydłużony.

Zwiększa się także wymiar urlopu ojcowskiego do 2 tygodni (dotychczas był to tylko 1 tydzień).

Dłuższy czas na wykorzystanie zaległego urlopu

Z dniem 1 stycznia 2012 roku pracownik, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego za ubiegły rok, będzie mógł go wykorzystać do końca września kolejnego roku (aktualnie do końca marca). Jest to bardzo korzystne rozwiązanie – pracownik będzie bowiem mógł wykorzystać zaległy urlop w okresie wakacyjnym.

Inne zasady wypłacania becikowego

Tak naprawdę zasady nie są nowe – zostały wprowadzone już w 2009 roku jednakże od marca 2010 roku ich stosowanie zostało zawieszone do końca grudnia 2011 roku.

Od 1 stycznia 2012 roku aby uzyskać becikowe konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia lekarza lub położnej o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.  Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Dotychczas wystarczające było zaświadczenie potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.

Co istotne, nowe zasady będą obowiązywały w stosunku do kobiet, które po 1 stycznia będą ubiegały się o becikowe, mimo, że dziecko urodziło się w 2011 roku. Młode mamy nie powinny więc odkładać decyzji o ubieganie się o becikowe na początek nowego roku.

Większe kary za jazdę bez OC

Zmiany dotkną także osób, którzy nie posiadają ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Jeśli kierowca zostanie zatrzymany i nie będzie miał polisy zapłaci nie tak jak dotychczas 1980 zł lecz aż 3000 zł kary. Posiadaczy ciągników siodłowych czeka jednak o wiele większa podwyżka – z 400 zł do 4500 zł.

Kary za jazdę na nartach w stanie nietrzeźwości

Zmiany dotkną także amatorów sportów zimowych. Już od 31 grudnia za jazdę po stoku w stanie nietrzeźwości – powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi – narciarz czy snowboardzista może otrzymać grzywnę w wysokości do 5000 zł. Wystarczające będzie to, że zjeżdża w takim stanie – nie będzie musiał spowodować jakiegoś wypadku na stoku – choć w takich przypadkach z pewnością zostanie zbadany alkomatem. Przepis ma zwiększyć bezpieczeństwo na stokach.

Wyższe minimalne wynagrodzenie

Od 1 stycznia będzie wynosić  1500 zł - dotychczas wynosiło 1386 zł. 

Zwiększenie bezpieczeństwa dla amatorów sportów wodnych

Wprawdzie sezon na uprawianie sportów wodnych jeszcze przed nami, jednakże już od 1 stycznia zadania w zakresie bezpieczeństwa kąpielisk i innych obszarów wodnych zostaną przekazane wójtom (burmistrzom, prezydentom miast). To oni będą odpowiedzialni za bezpieczeństwo na pływalniach i kąpieliskach, właściwe oznakowanie ich, nadzór odpowiednich służb ratowniczych nad kąpiącymi się czy też oczyszczanie dna z zanieczyszczeń, które mogą spowodować wypadek bądź skaleczenie.

e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

TLC

28.12.2011 15:44:5

Re: Zmiany w prawie od Nowego Roku

Wydaje mi się, że jest tak. Możesz wziąć ten urlop do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Jeśli dziecko urodzi się teraz ale urlop weźmiesz w nowym roku - będziesz miał dwa tygodnie. Jeśli w dniu 1 stycznia 2012 roku już będziesz korzystał z tego (tygodniowego) urlopu - przedłuża Ci się do dwóch tygodni: "Pracownik - ojciec wychowujący dziecko, korzystający w dniu 1 stycznia 2012 r. z urlopu ojcowskiego w wymiarze określonym w art. 3 (jeden tydzień), ma prawo do części urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem urlopu ojcowskiego". A jeśli przed 2012 wykorzystasz tydzień urlopu - nic już nie dostaniesz więcej. PZDR

Ankan

28.12.2011 13:22:23

Re: Zmiany w prawie od Nowego Roku

Zwiększa się także wymiar urlopu ojcowskiego do 2 tygodni (dotychczas był to tylko 1 tydzień). Czy jeśłi dziecko urodzi się w tym roku to urlop będzie 2 tygodniowy?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: