Hipoteka

Dwie hipoteki na jednej nieruchomości – opinia prawna

Strona 1 z 3

Stan faktyczny

W marcu 2003 roku zaciągnąłem kredyt hipoteczny na 25 lat na mieszkanie w wysokości 51.000 CHF (około 150.000 PLN) i została ustanowiona hipoteka kaucyjna do wysokości 300.000 PLN. W czerwcu 2004 roku na tej samej nieruchomości ustanowiono hipotekę przymusową. Obecnie toczy się egzekucja z wniosku wierzyciela, który ustanowił hipotekę przymusową. Mieszkanie ma zostać poddane opisowi i oszacowaniu. Chciałbym się dowiedzieć czy rzeczy, na które istnieją rachunki na osobę inną niż ja, a znajdują się w mieszkaniu (parkiet, rolety zewnętrzne, drzwi wejściowe i wewnętrzne, zabudowana szafa, meble kuchenne) też będą brane pod uwagę przy wycenie. Chciałbym zaznaczyć, że hipoteka przymusowa wynosi 390.000 PLN plus odsetki około 60.000 PLN i koszty egzekucji 63.000 PLN. Czy w przypadku sprzedaży mieszkania i niezaspokojenia w zasadzie drugiej wierzytelności, dług będzie w dalszym ciągu obciążał nieruchomość? Pragnę dodać, że bank nie wypowiedział mi umowy kredytowej, regularnie są uiszczane raty kredytowe jak i inne należności.

 

Opinia prawna

 • Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami),

 • Ustawy z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz. U. 1968 r., Nr 10, poz. 52 ze zmianami),

 • Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2001 r., Nr 124, poz. 1361 ze zmianami)

 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

Komornik wraz z rzeczoznawcą przystępując do opisu i oszacowania nieruchomości biorą pod uwagę jej stan z dnia dokonywania opisu i oszacowania, tj. stan okien, ścian i podłóg. W protokole opisu i oszacowania - zgodnie z art. 947 kpc i § 134 ustawy w sprawie czynności komorników - opisuje się nieruchomość wraz z urządzeniami i wyposażeniem, np. lokal mieszkalny, złożony z 5 pomieszczeń, wyposażony w instalacje, w meble zabudowane. Bierze się też pod uwagę części składowe lokalu, czyli wszystkie elementy wyposażenia, które są z nim związane w sposób trwały, czyli taki, że nie mogą być odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany samej rzeczy, jak też lokalu  np.

nowe plastikowe okna, glazura, parkiet. Opisuje się również przynależności, zatem te elementy wyposażenia, które zostały złączone z lokalem, np. z jego ścianami po to, by korzystać z niego w celach mieszkalnych, ale sposób złączenia jest przemijający, a zatem można je odłączyć bez uszkodzenia ścian lokalu i samej przyłączonej rzeczy. Przynależności, pomimo że mogą być odłączone od rzeczy, opisuje się w protokole, gdyż jest on podstawą wyceny, a wyposażenie mieszkania w elementy zwiększające jego komfort i użyteczność, podnoszą jego wartość rynkową, np. wbudowane na wymiar mebel kuchenne. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że egzekucja dotyczy wyłącznie nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego, a nie rzeczy ruchomych, które się w nim znajdują, np. telewizor, meble przenośne, a zatem nie zostaną one opisane. Po sprzedaniu lokalu mieszkalnego, będzie Pan zobowiązany zabrać je ze sobą.

Rozważając przytoczone zasady sporządzania opisu i oszacowania nieruchomości trzeba zauważyć, że odpowiedź na zadane przez Pana pytanie co do rzeczy składających się na wyposażenie lokalu mieszkalnego, które będą brane pod uwagę przy wycenie, zależy od tego, czy rzeczy te są rzeczami ruchomymi, przynależnościami czy częściami składowymi.  Innymi słowy wszystkie rzeczy, które można wymontować bez uszkodzenia i które po wyniesieniu z mieszkania będą nadal nadawały się do używania, a jednocześnie opróżnienie z nich mieszkania nie spowoduje zmiany jego charakteru mieszkalnego i nie zmniejszy jego użyteczności, mogą być traktowane jak rzeczy ruchome. Pozostałe rzeczy trwale związane ze ścianami czy podłogą mieszkania są jego częściami składowymi lub przynależnościami, stąd są brane pod uwagę przy wycenie. Meble kuchenne robione na wymiar, trwale złączone ze ścianami konkretnej kuchni w taki sposób, że nie można ich wymontować bez uszkodzenia ścian lub tych mebli,  mogą być uznane za część składową lokalu, co oznacza, że będą brane pod uwagę przy wycenie mieszkania, np. mogą to być meble, których szafki są częściowo obudowane glazurą. Jeśli meble zostały zamontowane tak, że można je wymontować bez uszkodzenia ścian lub tych mebli, wówczas będą przynależnościami. Wszak służą do korzystania z konkretnej kuchni i w innej nie będą pasować, a zatem podnoszą wartość rynkową konkretnego mieszkania.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.9.2016

  Zmiany w zasadach dotyczących ustanawiania hipotek na nieruchomościach rolnych

  W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych (...)

 • 15.2.2010

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 9.11.2004

  Udzielenie kredytu przez bank hipoteczny

  Przed udzieleniem kredytu bank hipoteczny musi ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Czyni to na podstawie ekspertyzy określającej bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości. Bankowo-hipoteczna (...)

 • 26.8.2017

  Podatek od ustanowienia hipoteki

  Dokonanie czynności cywilnoprawnej wiąże się z obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek więc należy zapłacić zawierając m.in umowę sprzedaży, (...)

 • 11.5.2010

  Na czym polega zabezpieczenie hipoteką kaucyjną?

  Hipoteka kaucyjna jest specjalną odmianą hipoteki w ogóle. Zabezpiecza się nią wierzytelności o nieustalonej wysokości. Hipotekę wtedy ustanawia się do oznaczonej sumy. Wysokość wierzytelności (...)