Rozwód i ustanie małżeństwa

Pozwy / wnioski

Koszty sądowe

Dowody

Formalności przy rozwodzie, czyli czas trwania, przebieg i koszty postępowania rozwodowego - opinia prawna

Strona 1 z 3

Stan faktyczny

W roku 1996 moja mama wyjechała do innego województwa za pracę ze względu na złą sytuację materialną, jak również nie układające się stosunki z ojcem. W związku z brakiem jakichkolwiek więzi rodzice podjęli decyzję o rozwodzie. Ojciec jest bezrobotny, bez prawa do zasiłku, mama pracuje, ale niewiele zarabia. Ja i moja siostra możemy poświadczyć o jej wyjeździe i rozpadzie małżeństwa rodziców. Mama nie chciałaby przyjeżdżać do sądu, ale jeśli przyspieszyłoby to rozwód, to jest zdecydowana stawić się w sądzie. Nie chcielibyśmy angażować w całą sprawę osób trzecich tj. adwokata, sąsiadów, znajomych etc. Przez cały ten okres mama jest zameldowana w mieszkaniu (spółdzielczym lokatorskim) razem z ojcem. Mama zrzeka się prawa do wspólnego dorobku małżeńskiego. Rodzice prosili mnie o poprowadzenie całej sprawy. Czy możliwe jest następujące rozwiązanie: Pozew o rozwód bez orzekania winy wnosi mój ojciec. Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego uzasadnia tym, że mama w roku 1996 wyjechała i od tamtej pory nie utrzymuje z nim żadnego kontaktu (poza sporadycznymi spotkaniami podczas uroczystości rodzinnych - w tym czasie mama mieszkała u mnie lub u siostry). Ojciec nie zna miejsca pobytu mamy. Mama utrzymuje stały kontakt z dziećmi, tj.: ze mną (lat 28, żonaty) oraz moją siostrą (lat 33, zamężna). Ja i moja siostra jesteśmy w stanie potwierdzić zgodę  mamy na orzeczenie wyroku w sprawie bez orzekania winy i zrzeczenie się prawa do wspólnego majątku. Jakie są koszty przeprowadzenia całej sprawy? Ile czasu jest potrzebne do przeprowadzenia sprawy? Jakie są konieczne dowody w tej sprawie? Czy wystarczy przesłuchanie ojca jako strony, czy konieczne są zeznania świadków tj. dzieci, czy będzie to wystarczające dla udowodnienia trwałego i zupełnego rozpadu małżeństwa? Czy jest możliwe w tym przypadku wydanie wyroku bez orzekania o winie? Czy konieczne byłoby oświadczenie mamy o wyrażeniu zgody na rozwód bez orzekania o winie i o zrzeczeniu się praw do majątku, jeśli tak to w jakiej formie?

 

Opinia prawna

 

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

Koszty postępowania w sprawie o rozwód

Zgodnie z art. 26 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od pozwu o rozwó pobiera się opłatę w wysokości 600 zł. W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie (art. 26 ust. 2). W przypadku orzeczenia eksmisji jednego z małżonków opłata wynosi 200 zł. Natomiast opłatę w kwocie 1 000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. Nie pobiera się natomiast osobnej opłaty za alimenty zasądzone na rzecz dzieci, ponieważ jest to obligatoryjny element wyroku rozwodowego. Podobnie rzecz się ma  z orzeczeniem o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Przebieg i czas postępowania w sprawie o rozwód

Postępowanie  w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa i o rozwód oraz o separację na żądanie jednego z małżonków jest postępowaniem odrębnym i toczy się na podstawie przepisów art. 425 i nast. kpc.

W postępowaniu rozwodowym strony mogą przedstawiać wszelkie środki dowodowe na poparcie swoich twierdzeń:

 • Dokumenty urzędowe i prywatne,

 • Zeznania świadków,

 • Opinie biegłych np. potwierdzające nałóg współmałżonka czy dotyczące wyceny wspólnego majątku,

 • Wywiad środowiskowy,

 • Wydruki maili,

 • Sms-y,

 • Nagrania obrazu i/lub dźwięku.

Przepisy regulujące postępowanie rozwodowe zawiera też pewne szczególne zasady dotyczące postępowania dowodowego.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.4.2017

  Jakie zasady rządzą małżeństwem?

  Kilka zasad prawa rodzinnego odnosi się do związku małżeńskiego i wzajemnych stosunków małżonków. W Polsce małżeństwem jest jedynie związek zawarty w formie określonej prawem (...)

 • 18.4.2017

  Władza rodzicielska przy rozwodzie

  Orzekając rozwód, sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, (...)

 • 16.6.2014

  Długoletnia umowa o pracę na czas określony

  Na polskim rynku pracy powszechnym zjawiskiem jest zawieranie długoletnich umów na czas określony, sięgających nawet dziesięciu lat. Przepisy Kodeksu pracy nie zabraniają wprost takiego postępowania, (...)

 • 13.6.2013

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej, gdy rodzice żyją osobno

  Zasadą jest, iż władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym zakresie, bez względu na to, czy są oni małżeństwem bądź czy razem zamieszkują. W sytuacji rozłączenia rodziców (...)

 • 29.12.2017

  Kiedy można podzielić majątek wspólny małżonków?

  Powszechnie uważa się, że podział majątku wspólnego może zostać dokonany dopiero po rozwodzie lub separacji. To błędne przekonanie wynika z powszechności wspólności (...)