Postępowanie administracyjne

Nieruchomości

Zabrano Ci nieruchomość pod drogi publiczne? Sprawdź jakie masz prawa - opinia prawna

Strona 1 z 3

Stan faktyczny

Przez część mojej nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym Zarząd Dróg Krajowych wyznaczył drogę - proponując wykup zaproponował cenę 1/5 ceny rynkowej w mojej miejscowości - w związku z tym nie przyjąłem tej propozycji, gdyż nie zgadzam się z niesprawiedliwym zaniżeniem wartości nieruchomości. Nie zaproponowano mi większej kwoty ani nie podjęto dalszych rokowań. Wojewoda wszczął postępowanie wywłaszczeniowe i właśnie wczoraj otrzymałem postanowienie wraz z tytułem egzekucyjnym nakazującym wydanie wydzielonej części nieruchomości. W postanowieniu jest informacja o przysługującym prawie zgłoszenia zarzutów co do prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz wniesienia skargi na czynności egzekucyjne oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowieni w sprawie środka egzekucyjnego do Ministra Budownictwa. Natomiast nigdy nie otrzymałem postanowienia o wywłaszczeniu - tylko informację o jego wszczęciu, a teraz o postępowaniu już egzekucyjnym. Czy zgłaszając zarzuty oraz skargę obronię się przed koniecznością natychmiastowego wydania przedmiotowej działki? Czy kierując sprawę do sądu o zapłatę zatrzymam postępowanie egzekucyjne do czasu zapłaty i rozliczenia za moją działkę? Czy mogę wymagać oprócz zapłaty za grunt i rzeczy na nim się znajdujące (np. ogrodzenie, krzewy) również zapłaty za uciążliwość drogi (przebiega przy samej ścianie mojego domu) oraz zapłaty w związku ze stratą wartości nieruchomości? W jaki sposób oblicza się odszkodowanie, które mi przysługuje za wywłaszczenie? Czy Zarząd Dróg Krajowych może dowolnie szacować wartość zabieranej nieruchomości?

Opinia prawna

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 r. Nr 80, poz. 721 ze zm.) - dalej ustawa;

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2004 r. Nr 261,poz. 2603 ze zm.) - dalej ustawa o gospodarcze nieruchomościami;

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) - dalej kpa;

 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) - dalej ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wywłaszczenie a przejście na własność z mocy prawa

Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika, iż nie mamy do czynienia z wywłaszczeniem nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami. W Pańskim przypadku doszło do przejścia własności nieruchomości (należącej do Pana) na rzecz Skarbu Państwa - z mocy samego prawa.

Decyzja o lokalizacji drogi

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi zatwierdza się projekt podziału nieruchomości. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi stanowią linie podziału nieruchomości. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, o których mowa powyżej, stają się z mocy prawa:

 • własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych,

 • własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych

- z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, stronie przysługuje odwołanie do:

 • wojewody w przypadku wydania decyzji przez starostę;

 • ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w przypadku decyzji wydanej przez wojewodę.

Odwołanie powyższe powinno zostać rozpatrzone w terminie 14 dni, z kolei skarga do sądu administracyjnego w terminie 2 miesięcy.

Odszkodowanie

Wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi przez organ I instancji oraz według jej wartości w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. W odniesieniu do lokali mieszkalnych ustalona wartość odszkodowania nie może pogorszyć warunków mieszkaniowych dotychczasowego właściciela.

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.11.2017

  Black Friday - nie daj się zrobić w konia

  W piątek 24 listopada sklepy będą kusić obniżkami. Na wyprzedażach masz takie same prawa jak zwykle. Nie ma znaczenia, że towar został przeceniony, chyba że przyczyną obniżki była konkretna (...)

 • 19.6.2017

  Konsument na rynku budowlanym

  Płytki, panele, okna – kupując wyroby budowlane, zwróć uwagę na oznakowanie i sprawdź dołączone informacje. Jakie przepisy dotyczą rynku budowlanego? O czym powinni pamiętać (...)

 • 9.12.2004

  Przejść rozmowę kwalifikacyjną

  Wielu doradców personalnych narzeka, że kandydaci na pytania odpowiadają tylko „tak” lub „nie” a nie pełnymi wypowiedziami. Nie podają też konkretnych przykładów (...)

 • 23.5.2018

  Telefon dla donosicieli...

  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS jest scentralizowanym kanałem komunikacji służącym przyjmowaniu od klientów KAS informacji na temat: naruszeń przepisów prawa podatkowego, naruszeń (...)

 • 16.8.2005

  Zanim zaczniesz ubiegać się o wydanie prawa jazdy, sprawdź jakie musisz dostarczyć dokumenty

  Masz już za sobą kurs prawa jazdy? Zdałeś już nawet egzamin? Nie, nie możesz jeszcze prowadzić samochodu, musisz poczekać na wydanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów, (...)