e-prawnik.pl Porady prawne

Akta księgi wieczystej

Pytanie:

Jako wierzyciel chcę złożyć wniosek o odpis z akt księgi wieczystej nieruchomości, która jest zabezpieczeniem mojej wierzytelności. Interesują mnie dokumenty dotyczące aktów notarialnych. Czy istnieją okoliczności (oraz regulacje prawne) zezwalające na wydanie zgody przez sąd, wydział ksiąg wieczystych na zrobienie zdjęć interesujących mnie dokumentów? Proszę o przytoczenie przepisów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Akta księgi wieczystej

2.5.2006

Zgodnie z art. 36 [2] ustawy o księgach wieczystych odpisy ksiąg wieczystych według ostatniego stanu wpisów wydaje się na żądanie osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Odpisy ksiąg wieczystych obejmujące wpisy wykreślone wydaje się tylko na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego, a w wypadkach uzasadnionych - również na żądanie osoby, której wykreślony wpis dotyczył. Natomiast odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych wydaje się na żądanie osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Nie wydaje się dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych, jeżeli dokumenty te stanowią podstawę wpisu. Oprócz wydania odpisu jakiegoś dokumentu z akt księgi, przepisy dopuszczają przeglądanie takich dokumentów. Konieczne jest jednak, aby taka osoba miała w tym interes prawny. Za osobę mająca interes prawny można uznać wierzyciela właściciela nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Akta księgi wieczystej

Zbyszek

15.4.2010 7:48:34

Re: Akta księgi wieczystej

Czy geodecie w trakcie badania księgi wieczystej można udostępnić akta KW do przeglądania.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ