Apelacja od postanowienia co do podziału majątku

Pytanie:

Przed sądem I instancji zakończyło się postęopowanie o podział majątku dorobkowego pomiędzy byłymi małżonkami. Podczas postępowania sąd oddalił wniosek uczestnika postępowania, którym był mąż o fizyczny podział zabudowanej nieruchomości. Uczestnik chce złożyć apelację od postanowienia. Czy uczestnik w tej sytuacji może żądać zmiany postanowienia sądu I instancji w taki sposób, aby majątek był podzielony inaczej? Czy sąd II instancji może dokonać fizycznego podziału nieruchomości i dokonać innego podziału pozostałych składników majątku, czy uczestnik w apelacji musi wnioskować o zwrot sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sąd I instancji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Od postanowienia sądu pierwszej instancji, orzekającego co do istoty sprawy w przedmiocie podziału majątku dorobkowego małżonków, przysługuje apelacja (art. 518 kpc). Apelację składa się za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie o podziale majątku w pierwszej instancji. Uczestnik postępowania, który nie zgadza się z postanowieniem sądu pierwszej instancji może żądać w apelacji zmiany zaskarżonego postanowienia w całości lub w określonej części (w niniejszej sprawie może więc żądać zmiany sposobu podziału majątku w całości lub w określonej części). Sąd drugiej instancji może zmienić zaskarżone postanowienie i orzec co do istoty sprawy, bądź też uchylić postanowienie sądu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji (art. 386 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc). Sąd drugiej instancji orzeka w granicach zaskarżenia. Nie może orzec na niekorzyść strony wnoszącej apelację, chyba że apelację wniósł także inny uczestnik postępowania, którego interes jest sprzeczny.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: