e-prawnik.pl Porady prawne

Bezprawne wykorzystanie wizerunku pracowników

Pytanie:

W firmie pracodawca polecił wszystkim pracownikom by pozowali do zdjęcia zbiorowego, które ukaże się następnie w folderze reklamowym, wydanym w kilkuset (ok. 500) egzemplarzy. Nikt nie został zapytany o zgodę, ani nic nie podpisał. Czy w momencie publikacji tegoż zdjęcia dojdzie do złamania przepisów prawa i jakie zadośćuczynienie przysługiwać może pracownikowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Bezprawne wykorzystanie wizerunku pracowników

2.11.2004

Art. 23 kodeksu cywilnego stanowi, że dobra osobiste człowieka, jak w szczególności między innymi wizerunek pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Pracodawca dla celów reklamowych nie może wykorzystywać wizerunku pracowników bez ich zgody. Art. 81 prawa autorskiego stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Pracodawca wykorzystując wizerunek pracowników bez ich zgody zobowiązany jest im zapłacić ustaloną kwotę za wykorzystanie tego wizerunku. Zgoda pracownika może być udzielona odpłatnie lub darmo.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Bezprawne wykorzystanie wizerunku pracowników

ewa

15.9.2013 22:37:30

Re: Bezprawne wykorzystanie wizerunku pracowników

Pracodawca polecił wszystkim pracownikom wykonać zdjęcia, które zostaną wykorzystane w firmowej książce telefonicznej. Czy bez mojej zgody może wykorzystać takie zdjęcie i czy muszę je wykonać. Na tę okoliczność wydał polecenie służbowe. Jesteśmy wszyscy zdezorientowani, bo obawiamy się jakichś kar z powodu odmowy


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ