Brak miejsc w przedszkolu

Pytanie:

Jesteśmy 4-osobową rodziną. 4-letnia Oliwia, 8-miesięczna Zuzia, Tata który pracuje i często wyjeżdża na długie delegacje i Mama która obecnie jest na urlopie wychowawczym. W zeszłym roku zapisaliśmy Oliwię do przedszkola, ale niestety nie dostała się z powodu przepełnienia (była 30-ta na liście rezerwowej), w tym roku znowu mamy zamiar ją zapisać ale jak się dowiadywaliśmy mamy małe szanse. Oliwka ma bardzo mały kontakt z rówieśnikami, szczególnie w okresie zimowym, kiedy to dzieci mało czasu spędzają na podwórku, za 2 lata ma pójść do szkoły, nie wyobrażam sobie jak to ma wyglądać, ostatnio nawet lekarz stwierdził że bardzo przydałoby jej się przedszkole. Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie miejsc w przedszkolu i do kogo się zwrócić aby coś w tej kwestii zmienić, ewentualnie jakie przepisy to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 14a ustawy o systemie oświaty, rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może (ale nie musi) uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.

Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych powinna być ustalona tak, aby wszystkie dzieci sześcioletnie zamieszkałe na obszarze gminy miały możliwość spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 (dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), a droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie przekraczała 3 km.

Jak wynika z powyższego, gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną dla dzieci 6-letnich. Co do innych dzieci nie ma tego obowiązku, gmina może, ale nie musi dostosowywać sieci takich placówek do zapotrzebowań demograficznych.

Należy również zaznaczyć, że na podstawie § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2008 r. Nr 7 poz. 38), organ prowadzący zespół lub punkt ustala jego organizację, określając m.in. warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w zespole lub punkcie.

Warunki przyjmowania dzieci do przedszkola są określone w statucie tego przedszkola, niestety przepisy powszechne nie regulują niniejszych zasad, dlatego też nie ma możliwości odwołania się od postawionym warunków. Istnieje jednak możliwość zwrócenia się z prośbą o ingerencję w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich, jednakże takie wniosku (w tym przedmiocie) zostały już niejednokrotnie składane, a RPO już zajął się analizą tych zasad. Nie ma jednak przeszkód aby i Państwo zwrócili się z takim wnioskiem (pomimo, iż wnioski tego typu zostały już złożona przez inne osoby).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ania

26.4.2010 14:54:12

Re: Brak miejsc w przedszkolu

do przedszkola w wręczycy wielkiej przyjęto jednego trzylatka .PARANOJA


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Więcej miejsc na kierunkach lekarskich

  Kolejny raz Ministerstwo Zdrowia zwiększa liczbę miejsc na studiach medycznych. 19 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie. Zakłada ono, że w roku akademickim 2018/2019 limit miejsc (...)

 • Wakacje w przedszkolu?

  Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje cały rok, a ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola - wyjaśniło Ministerstwo Edukacji (...)

 • Dziecko 6-letnie w przedszkolu bez opłaty

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomniało, że zgodnie z przepisami możliwość pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego obejmuje dzieci w wieku do 5 lat. Od 1 stycznia 2017 (...)

 • Startują staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

  Kancelaria Premiera, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, kuratorium oświaty czy komenda wojewódzka policji – w tym roku w 49 organach administracji rządowej realizowane są staże (...)

 • Ułatwienia dla pasażerów PKP Intercity

  27 listopada 2019 r. przedstawiciele spółki PKP Intercity poinformowali o wprowadzeniu możliwości wyboru miejsc w internetowym systemie sprzedaży biletów tego przewoźnika oraz o zakończeniu (...)

NA SKÓTY