Cesja roszczenia odszkodowawczego

Pytanie:

Czy jest możliwa cesja roszczenia odszkodowawczego (np. z racji niewykonania umowy bądź naruszenia jej postanowień) i czy sądem właściwym miejscowo może być wówczas ten właściwy dla siedziby zbywcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Szerzej kwestie dotyczące przelewu i sytaucji kiedy przelew nie może być dokonany omawia porada: Przelew wierzytelności. Z powyższego wynika, że co do zasady dopuszczalna będzie cesja roszczeń odszkodowawczych wynikających z umowy, o ile taka umowa nie zawiera postanowień wykluczających cesję i o ile roszczenia te nie są ściśle powiązane z osobą zobowiązanego. Zasadą przy dochodzeniu wierzytelności przed sądem jest wniesienie pozwu według miejsca zamieszkania dłużnika, a nie wierzyciela (nabywcy).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

pepe

17.4.2011 19:13:28

Re: Cesja roszczenia odszkodowawczego

Tragedia za 5 zł


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: