e-prawnik.pl Porady prawne

Przelew

5 Artykułów


1 Informacji


65 Pytań i odpowiedzi


9 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Powiadomienie dłużnika o dokonanej cesji

  "Dłużnik został powiadomiony o dokonanej cesji przez cesjonariusza, a nie przez cedenta. Jakie konsekwencje rodzi powiadomienie dłużnika o dokonanej cesji przez cesjonariusza. Czy można uznać, że dłużnik został prawidłowo powiadomiony, czy (...)"

  Powiadomienie dłużnika o dokonanej cesji
 • Cesja wierzytelności a zadośćuczynienie

  "Roszczenie o zadośćuczynienie za doznane krzywdy i odszkodowanie za szkody na osobie: Na podstawie k.c. art 449: Roszczenia przewidziane w art 444-448 nie mogą być zbyte, chyba że są już wymagalne i że zostały uznane na piśmie albo przyznane (...)"

  Cesja wierzytelności a zadośćuczynienie
 • Przelew wierzytelności

  "Art. 509 k.c. mówi o cesji wierzytelności. Czy można przenieść na osobę trzecią roszczenie niepieniężne np. roszczenie o wydanie rzeczy ruchomej?"

  Przelew wierzytelności
 • Sprzedaż spornych wierzytelności

  " Firma A zleciła wykonanie usługi firmie B ( produkcję opakowań). Niestety, firma B wykonała niestarannie powierzone zadanie i firma A otrzymała produkt z wadami. Firma A zgłosiła swoje zastrzeżenia co do jakości i dostała przyrzeczenie opuszczenia (...)"

  Sprzedaż spornych wierzytelności
 • Cesja wierzytelności - przelew

  "Czym jest cesja wierzytelności? Jak do niej dochodzi? Jakie wywołuje skutki? Czy istnieją wymagania co do formy?"

  Cesja wierzytelności - przelew
 • Uprawnienia zbywcy wierzytelności w stosunku do dłużnika

  "Czy zbywca wierzytelności zachowuje jakiekolwiek roszczenia w stosunku do dłużnika?"

  Uprawnienia zbywcy wierzytelności w stosunku do dłużnika