Cesja umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu

Pytanie:

Zawarłem z developerem umowę przyrzeczenia lokalu mieszkalnego (bez notariusza). Umowa mówi o moim prawie do rezygnacji z tej umowy (możliwość z jednoczesnym przedstawieniem następnego nabywcy), ale nie mówi, jak i na jakich warunkach zawrze nową umowę ze wskazanym nowym nabywcą. Czy i jak mogę dokonać cesji tej umowy na następnego nabywcę? Czy developer po mojej rezygnacji (właśnie takiej, ze wskazaniem) musi zawrzeć umowę na identycznych (w kwestii terminu i ceny) warunkach ze wskazanym nabywcą?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jednoznaczna odpowiedź na przedstawione pytanie wymagałaby zapoznania się z treścią umowy, jak rozumiemy – przedwstępnej. Wydaje się jednak, iż opisywana w pytaniu klauzula zawiera możliwość dla Pana odstąpienia od umowy bez negatywnych konsekwencji i bez zapłaty odstępnego, pod warunkiem przedstawienia innego zainteresowanego.

Aby dokonać cesji nie jest konieczne odstąpienie od umowy z deweloperem, rezygnacja z niej. Zgodnie z kc wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Zgodnie z poglądami doktryny oraz orzecznictwa, właściwość zobowiązania wynikającego z umowy przedwstępnej nie pozwala na skuteczny przelew wierzytelności bez przejęcia długu przez osobę trzecią (zakładając, że umowa przedwstępna była umową dwustronnie zobowiązującą). Zatem, przelew wierzytelności z umowy przedwstępnej uważa się za dopuszczalny, ale w powiązaniu z przejęciem długu, a więc z konsekwencjami wynikającymi z art. 510 kc (a więc konieczna jest zgoda dewelopera na przejęcie długu, wyrażona pod rygorem nieważności na piśmie). W takiej sytuacji osoba „wstępująca na Pana miejsce” będzie mogła zawrzeć umowę definitywną na tych samych warunkach oraz będzie zobowiązana wobec dewelopera na takich samych warunkach. Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY