e-prawnik.pl Porady prawne

Członek konsorcjum w postępowaniu

Pytanie:

W postępowaniu ogłoszonym przez Zamawiającego złożono pięć ofert. Cztery z pięciu ofert złożone zostały przez konsorcja. W dwóch ofertach złożonych przez konsorcja występuje ten sam partner. Czy te oferty należy odrzucić. Czy firma może występować w tym samym postępowaniu jako partner konsorcjum w dwóch konkurencyjnych ofertach?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Członek konsorcjum w postępowaniu

21.7.2009

Oferty składane przez konsorcja, w których występuje ten sam partner należy odrzucić ze względu na naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych. Przepis ten statuuje dwie podstawowe zasady przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Są to: zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Dopuszczenie do udziału dwóch konsorcjów, w których występuje ten sam partner prowadziłoby do prowadzenia postępowania z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ