e-prawnik.pl Porady prawne

czy elekytoniczny wydruk potwierdzenia doręczenia przesyłki oraz

Pytanie:

Proszę o informację, czy elektroniczny wydruk potwierdzenia doręczenia przesyłki oraz elektroniczny wydruk zawiadomienia, że listonosz nie zastał nikogo upoważnionego do odbioru przesyłki, mogą stanowić dowód sądowy. Powyższe pytanie zadali nam przedstawiciele Poczty Polskiej podczas prezentacji możliwości urządzenia mobilnego wraz z aplikacją obsługującą to urządzenie. Urządzenie to może służyć Poczcie do potwierdzania odbioru przesyłek, paczek, gotówki. Zastosowanie jest podobne jak dla kurierów np DHL. Czy elektroniczny wydruk potwierdzenia doręczenia przesyłki oraz elektroniczny wydruk zawiadomienia że listonosz nie zastał nikogo upoważnionego do odbioru przesyłki mogą stanowić dowód sądowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: czy elekytoniczny wydruk potwierdzenia doręczenia przesyłki oraz

31.3.2011

Potwierdzenie odbioru dokonane w taki sposób nie będzie spełniało wymagań stawianych przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym:

 

§ 4. 1. Odbierający przesyłkę potwierdza jej odbiór na formularzu potwierdzenia odbioru przez wpisanie daty otrzymania przesyłki i umieszczenie czytelnego podpisu zawierającego imię i nazwisko.

2. Pracownik operatora, pracownik sądowej służby doręczeniowej, osoba zatrudniona w sądzie lub komornik, zwani dalej „doręczającym”, wpisuje na formularzu potwierdzenia odbioru datę doręczenia przesyłki, imię i nazwisko odbiorcy i zaznacza sposób doręczenia, co potwierdza własnoręcznym podpisem. Na stronie adresowej przesyłki doręczający wpisuje datę doręczenia, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

Zgodnie z powyższym nie można go zastosować np. przy doręczaniu pism sądowych.

Nie ma natomiast przeszkód, by wskazany elektroniczny wydruk stanowił dowód w postępowaniu sądowym. Sąd może bowiem dopuścić jako dowód wszystko, co w jego mniemaniu posiada wartość dowodową.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ