Darowizna ruchomości gminnej

Pytanie:

Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy darowizny. Czy Prezydent Miasta może w drodze umowy przekazać straży samochód czy decyzję musi w tej sprawie podjąć Rada Miasta?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 
 2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym, 
 4. wykonywanie budżetu,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Z kolei art. 18 ust. 1 w/w ustawy, wskazuje, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

W związku z powyższym, do dokonania przekazanie samochodu na rzecz Państwowej Straży Pożarnej w formie darowizny, konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta. Prezydent Miasta nie może sam przekazać niniejszej ruchomości, może on jedynie wykonać uchwałę Rady Miasta udzielającą zgodę na zbycie samochodu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.9.2018

  Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

  Jak zawrzeć umowę darowizny, żeby była ona skuteczna. Kiedy i z jakich przyczyn można odwołać darowiznę? Czy w umowie darowizny można obdarowanego do czegoś zobowiązać i jakie to rodzi konsekwencje? (...)

 • 1.1.2014

  VAT 2014 r. Towary używane

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dostawa towarów używanych była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało (...)

 • 3.2.2005

  Egzekucja z ruchomości

  Egzekucja z ruchomości jest tzw. sposobem zaspokajającym egzekucji świadczeń pieniężnych. Egzekucję z ruchomości przeprowadza komornik sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości podlegające (...)

 • 21.8.2014

  Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

  Darowizna to chyba najczęściej stosowana umowa w stosunkach rodzinnych. Obowiązki z nią związane mogą nieco się różnić w zależności od przedmiotu darowizny. W niniejszej poradzie zajmiemy (...)

 • 16.7.2018

  Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

  Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz (...)