e-prawnik.pl Porady prawne

Darowizna ruchomości gminnej

Pytanie:

Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy darowizny. Czy Prezydent Miasta może w drodze umowy przekazać straży samochód czy decyzję musi w tej sprawie podjąć Rada Miasta?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Darowizna ruchomości gminnej

5.3.2009

Zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 
  2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
  3. gospodarowanie mieniem komunalnym, 
  4. wykonywanie budżetu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Z kolei art. 18 ust. 1 w/w ustawy, wskazuje, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

W związku z powyższym, do dokonania przekazanie samochodu na rzecz Państwowej Straży Pożarnej w formie darowizny, konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta. Prezydent Miasta nie może sam przekazać niniejszej ruchomości, może on jedynie wykonać uchwałę Rady Miasta udzielającą zgodę na zbycie samochodu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Darowizna ruchomości gminnej

gibobon

13.5.2020 14:38:38

Re: Darowizna ruchomości gminnej

panie, może przepisy się zdążyły zmienić, ale uchwała nie jest potrzebna na darowiznę RUCHOMOŚCI.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ