Definicja gospodarstwa rolnego według Kodeksu cywilnego

Pytanie:

"Czym jest gospodarstwo rolne według polskiego prawa, czy istnieje jakaś definicja jego?"

Odpowiedź prawnika: Definicja gospodarstwa rolnego według Kodeksu cywilnego

Gospodarstwo rolne jest rozumiane w polskim systemie prawnym przedmiotowo-funkcjonalnie. Zgodnie bowiem z art. 553 Kodeksu cywilnego ( dalej k.c. ) za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Z jednej strony  bowiem niezbędnym składnikiem gospodarstwa rolnego są grunty rolne (a więc, zgodnie z art. 46 z ind. 1 k.c. grunty, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej), z drugiej strony wszystkie wymienione w art. 553 przedmioty i prawa, i obowiązki muszą, przynajmniej potencjalnie, stanowić zorganizowaną całość gospodarczą (Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 maja 1997 r., sygn. akt II CKN 197/97 LexPolonica nr 324488). 

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika