Definicja miejsca zamieszkania w kraju

Pytanie:

Przez nierezydenta ustawa "Prawo dewizowe" rozumie "osobę fizyczną nie mającą miejsca zamieszkania w kraju...." Jaka jest interpretacja miejsca zamieszkania w kraju, tzn. co jest wyznacznikiem zamieszkania w kraju?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Dla przyjęcia zamieszkiwania danej osoby w określonej miejscowości, okręlnym miejscu, konieczne jest ustalenie występowania łącznie dwóch przesłanek, a mianowicie przebywania i zamiaru stałego pobytu. Zamieszkiwanie, nie jest trudne z reguły do ustalenia. Ustalenie zamiaru jest dużo trudniejsze, w tym zakresie przyjmuje się kryterium zobiektywizowane. O zamieszkiwaniu z zamiarem stałego pobytu mówi się wówczas, gdy występują okoliczności pozwalające przeciętnemu obserwatorowi na wyciągnięcie wniosku, że określona miejscowość, miejsce jest głównym ośrodkiem działalności danej dorosłej osoby fizycznej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

henrykbujak

9.12.2012 20:56:11

Re: Definicja miejsca zamieszkania w kraju

Sąd w Dzierżoniowie kilkukrotnie orzekł, że cudzoziemiec z chwilą zawarcia związku małżeńskiego z Polakiem staje się najemcą mieszkania małżonka Polaka nawet jak przebywa nielegalnie w Polsce, lub na pobycie czasowym, oraz należą mu się alimenty od męża Polaka celem wykazania do starań o kartę pobytu czasowego. Natomiast sam fakt przebywania na terenie Polski uznaje za zamieszkanie . Posiadam ponad 20 wyroków w tych sprawach i mogę udostępnić jeżeli to kogoś to bezprawie zainteresuje.

henrykbujak

9.12.2012 20:55:55

Re: Definicja miejsca zamieszkania w kraju

Sąd w Dzierżoniowie kilkukrotnie orzekł, że cudzoziemiec z chwilą zawarcia związku małżeńskiego z Polakiem staje się najemcą mieszkania małżonka Polaka nawet jak przebywa nielegalnie w Polsce, lub na pobycie czasowym, oraz należą mu się alimenty od męża Polaka celem wykazania do starań o kartę pobytu czasowego. Natomiast sam fakt przebywania na terenie Polski uznaje za zamieszkanie . Posiadam ponad 20 wyroków w tych sprawach i mogę udostępnić jeżeli to kogoś to bezprawie zainteresuje.

henrykbujak

9.12.2012 20:49:41

Re: Cudzoziemiec - miejsce zamieszkania w Polsce

Sąd w Dzierżoniowie kilkukrotnie orzekł, że cudzoziemiec z chwilą zawarcia związku małżeńskiego z Polakiem staje się najemcą mieszkania małżonka Polaka nawet jak przebywa nielegalnie w Polsce, lub na pobycie czasowym, oraz należą mu się alimenty od męża Polaka celem wykazania do starań o kartę pobytu czasowego. Natomiast sam fakt przebywania na terenie Polski uznaje za zamieszkanie . Posiadam ponad 20 wyroków w tych sprawach i mogę udostępnić jeżeli to kogoś to bezprawie zainteresuje.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.3.2019

  Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

 • 22.12.2013

  PIT 2013. Kalendarz podatnika. Luty.

  Uwaga, jeżeli jesteś płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych spoczywają na Tobie obowiązki związane z wypełnieniem i przesłaniem deklaracji podatkowych. W przedmiotowym artykule wskażemy (...)

 • 15.12.2017

  Sąd właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej

  Osoby zainteresowane złożeniem pozwu o rozwód zwykle nie zwracają uwagi na to, do którego sądu kierują pozew rozwodowy, koncentrując się na jego merytorycznej treści. Tymczasem właściwość (...)

 • 12.2.2014

  Gdzie trzeba, a gdzie można płacić podatek: w Polsce, czy za granicą?

  W podatku dochodowym obowiązuje tzw. zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego. Zgodnie z tą zasadą, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (...)

 • 16.7.2018

  Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

  Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz (...)