Diety z tytułu podróży służbowych

Pytanie:

W związku ze sprawą o podwyższenie alimentów Sąd wystąpił o udzielenie informacji o wysokości zarobków pozwanego z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, premii, nagród oraz diet. Czy pracodawca ma obowiązek wykazania świadczeń w naturze wyasygnowanych na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych, skoro zgodnie z art. 831 par.1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają one egzekucji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Faktycznie, wskazane przez Pana składniki nie podlegają egzekucji. W literaturze wskazuje się, że „nie stanowią dochodu dłużnika, lecz mają charakter rekompensaty za poniesione przez dłużnika wydatki związane z obowiązkami służbowymi, do których należy zaliczyć wydatki związane z podróżą lub delegacją służbową, przeniesieniem służbowym, dojazdami do pracy itp., nie stanowią więc wynagrodzenia za pracę. Ochrona tych świadczeń trwa tylko do momentu, gdy są one wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Gdyby dłużnik po rozliczeniu podróży służbowej część sumy niewykorzystanej zatrzymał, to ochrona w stosunku do tej sumy przestaje działać" (tak: Henryk Pietrzkowski w „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Księga trzecia. Postępowanie egzekucyjne", Warszawa 2009, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).

Świadczeniami w naturze, o których mowa w powołanym przepisie są np. zakwaterowanie w miejscowości, do której pracownik był delegowany lub paliwo do samochodu w przypadku służbowego wyjazdy. Nie powinny one podlegać egzekucji gdyż służą określonym celom służbowym.

Wydaje się zatem, że - interpretując również literalnie wezwanie sądu - nie chodzi tu o składniki wskazane w art. 831 par. 1 pkt. 1 kodeksu postępowania cywilnego.

Przypominamy jednocześnie, że sąd może uznać, że możliwości zarobkowe są większe niż dochody zobowiązanego do alimentacji. Polecamy przy tym lekturę naszej informacji prawnej: Potrącenie należności alimentacyjnych , Zaświadczenie o osiąganych zarobkach, Zaświadczenie o dochodach a wyskość alimentów.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: