e-prawnik.pl Porady prawne

Długi współmałżonka

Pytanie:

Jesteśmy dwa lata po ślubie. Niedawno dowiedziałam się o długach mojego męża. Co mogę zrobić, abym nie musiała ich spłacać? Czy wystarczy przepisać cały majątek wyłącznie na mnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Długi współmałżonka

Na wstępie należy odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy długi męża powstały i z jakim majątkiem związane było zaciągnięcie przez męża określonych zobowiązań. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (art. 41), zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków może żądać także wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków. Jeżeli więc długi męża powstały w takcie trwania wspólności majątkowej, trudno będzie ograniczyć możliwość zaspokojenia się wierzyciela z majątku wspólnego. Jeżeli jednak dług męża związany jest z jego majątkiem odrębnym, wierzyciel męża nie może zaspokoić się tylko z majątku odrębnego małżonka - dłużnika oraz z wynagrodzenia za pracę lub za inne usługi świadczone osobiście przez dłużnika, jak również z korzyści uzyskanych przez dłużnika z jego praw autorskich twórcy, praw twórcy wynalazku, wzoru lub projektu racjonalizatorskiego. Podobne ograniczenie zaspokojenia się wierzyciela z majątku odrębnego dłużnika - małżonka dotyczy sytuacji, w której długi powstały przed powstaniem wspólności majątkowej małżeńskiej. Jeżeli jednak zobowiązanie zaciągnięte zostało w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej i nie było ono związane z majątkiem odrębnym małżonka - dłużnika, trudno będzie ograniczyć ewentualną egzekucję z majątku wspólnego małżonków. Możliwe to będzie w sytuacji, w której ze względu na charakter wierzytelności albo stopień przyczynienia się małżonka - dłużnika do powstania majątku wspólnego zaspokojenie się wierzyciela z majątku wspólnego byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. O takim ograniczeniu egzekucji decyduje sąd. Zawarcie w chwili obecnej umowy majątkowej małżeńskiej nie ma żadnego znaczenia, jeżeli dług został zaciągnięty w związku z Państwa majątkiem wspólnym, gdyż zgodnie z art. 47 § 2 kro, małżonkowie wobec osób trzecich mogą powoływać się na wyłączenie, rozszerzenie lub ograniczenie wspólności wynikające z zawartej umowy ma skutek wobec osób trzecich tylko wówczas, gdy zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej oraz jej rodzaj były tym osobom trzecim wiadome. Podobnie nikły ratunek istnieje w sytuacji przeniesienia całości majątku (wspólnego jak i odrębnego majątku męża na Pani majątek odrębny, gdyż w takiej sytuacji czynności te traktowane będą jako podjęte w celu pokrzywdzenia wierzycieli i mogą być przez tych wierzycieli skutecznie kwestionowane (art. 527 i n. kodeksu cywilnego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Długi współmałżonka

Sandra

4.12.2011 13:14:13

Re: Długi współmałżonka

witam mam dług względem Spóldzielni mieszkaniowej za niepłacenie czynszu - dług wynosi na obecną chwilę ok 3000 zł ale i tak nie mam zamiaru na darmo płacić a wartość mojego udziału to ok 50 000( nie pracuję , jestem na utrzymaniu męża ) w mieszkaniu tym nie mieszkam - odziedziczyłam je w 1/6 całej nieruchomości po zmarłym Tacie i ten udział stanowi mój majątek odrębny ( 3 formy wyjścia ze współwłasności są nierealne ani podział ani spłata ani wspólna sprzedaż i podział pieniędzmi z innymi współudziałowcami ) - na pewno odpowiadam majątkiem odrębnym czyli komornik na poczet zabezpieczenia wierzytelności może zająć mój współudział - moje pytanie brzmi CZY KOMORNIK MOŻE ZAJĄĆ RZECZY NALEŻĄCE DO MAJĄTKU WSPÓLNEGO -( mamy z mężem inne nieruchomości które wspólnie kupiliśmy )JEŚLI TAK TO CZY KOMORNIK MOŻE SOBIE WYBRAĆ KTÓRY MAJĄTEK ZAJMIE - CZY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI MUSI ZAJĄĆ MAJĄTEK ODRĘBNY A POTEM JAK SIĘ NIE ZASPOKOI TO DOPIERO EW. MAJĄTEK WSPÓLNY .


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ