Dochodzenie roszczeń od szpitala

Pytanie:

Czy w pozwie cywilnym przeciwko szpitalowi, w którym dochodzone jest odszkodowanie za szkody na zdrowiu powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania zabiegu, trzeba podać nazwisko lekarza, który dokonał operacji? Czy wystarczy wskazanie typu - lekarz, który dokonywał operacji - bez podania nazwiska. Dodam, że pozew jest tylko przeciw szpitalowi, od lekarza nie są dochodzone żadne roszczenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osoba, która chce na drodze procesu cywilnego dochodzić od szpitala odszkodowania za szkody spowodowane na zdrowiu nie musi w pozwie wskazywać nazwiska lekarza, którego działanie spowodowało szkodę. W procesie o odszkodowanie sąd analizując dowody, w tym dokumentację lekarską i opinie biegłych będzie bada, czy istotnie w danym szpitalu miała miejsce konkretna operacja/zabieg, czy został on przeprowadzony zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej  i czy wskutek nieprawidłowego przeprowadzenia tego zabiegu wystąpiło uszkodzenie zdrowia. Odszkodowanie należy się pacjentowi nawet wtedy, gdy nie udałoby się stwierdzić, który z kilku lekarzy popełnił błąd powodujący uszczerbek zdrowia, a zostanie ustalone, że z pewnością w wyniku wadliwej operacji przeprowadzonej przez pracowników szpitala doszło do szkody na zdrowiu. Lekarz jest bowiem pracownikiem szpitala i na ryzyko swojego pracodawcy wykonuje czynności w ramach stosunku pracy. W konsekwencji za szkody wyrządzone przez lekarza odpowiada wobec pacjentów szpital, a zatem nie ma tu znaczenia nazwisko lekarza przeprowadzającego zabieg. Może ono mieć znaczenie jedynie w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym przez komisję lekarską wobec konkretnego lekarza, w postępowaniu karnym lub w odrębnym procesie cywilnym, w którym szpital jako pracodawca zdecyduje się dochodzić od lekarza zwrotu odszkodowania wypłaconego pacjentowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY