Dodatek za godziny nadliczbowe

Pytanie:

Pracownik firmy transportowej pracuje w godzinach nocnych oraz nadliczbowych. Czy dodatki za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych można zaliczyć do składników wynagrodzenia pracownika pod kątem minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 § 1 kp).

 

Minimalna płaca zasadnicza dla pracowników wynika z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 r. Nr 200 poz. 1679). Minimalne wynagrodzenie pracownik ma otrzymać za podstawowy czas pracy, czyli za godziny, które ma przepracować w danym miesiącu, np. za 160 lub 176 godzin w zależności od tego, ile dni roboczych przypada w danym miesiącu. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się: 
1) nagrody jubileuszowej; 
2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę)

 

Jeśli zaś chodzi o wliczanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku za pracę w godzinach nocnych to istnieją spory w literaturze w tym zakresie. W sierpniu 2013 r. Senta odrzucił jednak nowelizację przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przewidujący, że do ustalenia najniższej płacy nie będzie już brany pod uwagę dodatek przysługujący za wykonywanie obowiązków w takiej porze dnia. W związku z tym należy uznać, że do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek za pracę w godzinach nocnych jest wliczany. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.7.2018

  Dodatek energetyczny - Komu się należy i jak dostać dodatek energetyczny?

  Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. 

 • 24.9.2017

  Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

  Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu (...)

 • 9.10.2018

  Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • 25.6.2012

  Praca zmianowa

  Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany u danego pracodawcy system czasu pracy. Oznacza to, że zarówno w podstawowym czasie pracy, jak i przedłużonym czas pracy, w ruchu ciągłym, (...)

 • 8.12.2004

  Czas pracy w ruchu ciągłym

  Ruch ciągły to sytuacja w której mamy do czynienia ze stosowaniem takiej organizacji czasu pracy, która zapewnia nieprzerwany przebieg procesu pracy przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, także (...)