e-prawnik.pl Porady prawne

Dodatek za godziny nadliczbowe

Pytanie:

Pracownik firmy transportowej pracuje w godzinach nocnych oraz nadliczbowych. Czy dodatki za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych można zaliczyć do składników wynagrodzenia pracownika pod kątem minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dodatek za godziny nadliczbowe

29.10.2013

Zgodnie z przepisami wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 § 1 kp).

Minimalna płaca zasadnicza dla pracowników wynika z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 r. Nr 200 poz. 1679). Minimalne wynagrodzenie pracownik ma otrzymać za podstawowy czas pracy, czyli za godziny, które ma przepracować w danym miesiącu, np. za 160 lub 176 godzin w zależności od tego, ile dni roboczych przypada w danym miesiącu. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się: 
1) nagrody jubileuszowej; 
2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę)

Jeśli zaś chodzi o wliczanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku za pracę w godzinach nocnych to istnieją spory w literaturze w tym zakresie. W sierpniu 2013 r. Senta odrzucił jednak nowelizację przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przewidujący, że do ustalenia najniższej płacy nie będzie już brany pod uwagę dodatek przysługujący za wykonywanie obowiązków w takiej porze dnia. W związku z tym należy uznać, że do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatek za pracę w godzinach nocnych jest wliczany. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ