Dowód i paszport dla obywatela za granicą

Pytanie:

Córka mieszka od kilkunastu lat w Anglii, gdzie uzyskała obywatelstwo angielskie. Posiadała paszport polski, który stracił ważność. Czy będąc w dalszym ciągu obywatelką polską, może starać się o dowód osobisty i paszport polski? Gdzie powinna wystąpić o te dokumenty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

DOWÓD OSOBISTY

Zagadnienia wydania dowodu osobistego zostały uregulowane w art. 32 i nast. ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty. W przedstawionej sytuacji podstawowym problemem będzie ustalenie czy zamieszkuje w Polsce (jak Pan/ Pani wskazał córka nie utraciła obywatelstwa). Jeśli "centrum życiowe" córki koncentruje się w Wielkiej Brytanii, tam przebywa z zamiarem stałego pobytu, a w Polsce przebywa jedynie okazjonalnie, wówczas nie jest zobowiązana do posiadania dowodu osobistego. Nie oznacza to jednak, iż nie może o taki dowód wnioskować. Wniosek w sprawie wymiany dowodu osobistego powinien być skierowany do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, gdzie córka miała ostatnie miejsce stałego pobytu. Trzeba jednak pamiętać, że wniosek w sprawie wydania dowodu i jego odbiór muszą nastąpić osobiście – nie można tego dokonać poprzez pełnomocnika.

PASZPORT

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Wyraźnie stanowi o tym art. 3 ustawy o dokumentach paszportowych.

W przypadku paszportu – odmiennie niż w przypadku dowodu, wniosek o jego wydanie może być złożony za granicą. Organem właściwym do wydania paszportu za granicą jest konsul. Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty. Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego również następuje osobiście. Jedynie w wypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza gdy utrudniony jest dojazd do urzędu konsularnego, konsul na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie paszportu, odstąpić od obowiązku osobistego odbioru paszportu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Nowy wzór wniosku o dowód osobisty

  Od stycznia br. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego. Dzięki wprowadzonym przepisom ofiary kradzieży tożsamości będą mogły otrzymać nowy dokument. 

 • Paszporty w nowym wydaniu

  Nowe dokumenty będą lepiej zabezpieczone, a na ich stronach znajdą się motywy graficzne związane z obchodzoną w tym roku rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 • Jak otrzymać dokument paszportowy?

  Prawie każdy z nas podróżuje. Wprawdzie paszport nie jest nam tak potrzebny jak kiedyś, jednak, jak wiadomo, przy wyjeździe do niektórych krajów posiadanie paszportu jest niezbędne. Może on również (...)

 • Kto otrzyma nowe paszporty?

  Wszyscy, którzy od 5 listopada br. będą składali wnioski o wydanie paszportu, otrzymają dokument według nowego wzoru. Nowe dokumenty będą lepiej zabezpieczone, a na ich stronach znajdą (...)

 • Dowód osobisty dla dziecka

  Jeśli rodzic chce wyjechać z dzieckiem za granicę, na przykład do innego państwa Unii Europejskiej, powinien wyrobić dla dziecka dowód osobisty. Dowód osobisty dla dziecka jest potrzebny, (...)

NA SKÓTY