e-prawnik.pl Porady prawne

Dowód i paszport dla obywatela za granicą

Pytanie:

Córka mieszka od kilkunastu lat w Anglii, gdzie uzyskała obywatelstwo angielskie. Posiadała paszport polski, który stracił ważność. Czy będąc w dalszym ciągu obywatelką polską, może starać się o dowód osobisty i paszport polski? Gdzie powinna wystąpić o te dokumenty?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dowód i paszport dla obywatela za granicą

26.9.2007

DOWÓD OSOBISTY

Zagadnienia wydania dowodu osobistego zostały uregulowane w art. 32 i nast. ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty. W przedstawionej sytuacji podstawowym problemem będzie ustalenie czy zamieszkuje w Polsce (jak Pan/ Pani wskazał córka nie utraciła obywatelstwa). Jeśli "centrum życiowe" córki koncentruje się w Wielkiej Brytanii, tam przebywa z zamiarem stałego pobytu, a w Polsce przebywa jedynie okazjonalnie, wówczas nie jest zobowiązana do posiadania dowodu osobistego. Nie oznacza to jednak, iż nie może o taki dowód wnioskować. Wniosek w sprawie wymiany dowodu osobistego powinien być skierowany do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, gdzie córka miała ostatnie miejsce stałego pobytu. Trzeba jednak pamiętać, że wniosek w sprawie wydania dowodu i jego odbiór muszą nastąpić osobiście - nie można tego dokonać poprzez pełnomocnika.

PASZPORT

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Wyraźnie stanowi o tym art. 3 ustawy o dokumentach paszportowych.

W przypadku paszportu - odmiennie niż w przypadku dowodu, wniosek o jego wydanie może być złożony za granicą. Organem właściwym do wydania paszportu za granicą jest konsul. Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty. Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego również następuje osobiście. Jedynie w wypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza gdy utrudniony jest dojazd do urzędu konsularnego, konsul na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie paszportu, odstąpić od obowiązku osobistego odbioru paszportu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ