e-prawnik.pl Porady prawne

Egzekucja czynszu od syna lokatora spółdzielni

Pytanie:

Główny lokator mieszkania w bloku miał zaległości wobec spółdzielni mieszkaniowej. Ta też spółdzielnia przekazała zaległość do egzekucji przez komornika. Wobec tego z pensji głównego lokatora jest pobierana część długu przez tego urzędnika. Czy komornik w takim wypadku może również wejść na pobory zameldowanego tam syna głównego lokatora?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Egzekucja czynszu od syna lokatora spółdzielni

8.11.2004

Zakładamy, że tytuł prawny do lokalu mieszkalnego oparty jest na spółdzielczym prawie do lokalu (np. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu). W takiej sytuacji, na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, za opłaty czynszowe, solidarnie z członkami spółdzielni lub właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni odpowiadają:

  • stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu;  
  • osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.  

Wówczas spółdzielnia mieszkaniowa może domagać się zapłaty solidarnie od osób wymienionych w pkt. 1 i 2 i w konsekwencji egzekwować od nich dług. Jednak, aby egzekucja możliwa była z majątku osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, konieczne jest posiadanie przez spółdzielnię tytułu egzekucyjnego wystawionego przeciwko głównemu lokatorowi i osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie. Aby tak było spółdzielnia mieszkaniowa musiałaby skierować pozew przeciwko głównemu lokatorowi i osobom z min zamieszkującym. Jeżeli tytuł egzekucyjny został wystawiony wyłącznie przeciwko głównemu lokatorowi, komornik nie może skierować egzekucji do majątku syna głównego lokatora. W każdym razie podkreślić należy, iż komornik mógłby skierować egzekucję do majątku syna głównego lokatora wyłącznie w wypadu, gdyby tytuł egzekucyjny został wystawiony także przeciwko temu synowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ