Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Pytanie:

"Zakład pracy otrzymał zajęcie komornicze zatytułowane \" Zajęcie wynagrodzenia za pracę\" oraz (odnośnie innego Pracownika) zajęcie komornicze zatytułowane \"Zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz z wierzytelności zasiłku chorobowego\". Czy na podstawie tytułu \"Zajęcie wynagrodzenia za pracę\" można dokonywać potrąceń z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i zasiłku rehabilitacyjnego? Czy na podstawie tytułu \"Zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego\".można dokonywać potrąceń z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i zasiłku rehabilitacyjnego? Czy kwestie właściwego nazewnictwa zajęć komorniczych regulują jakieś konkretne przepisy? Na jakiej podstawie dokonuje się potrąceń komorniczych z zasiłku macierzyńskiego?"

Odpowiedź prawnika: Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego komornik może prowadzić egzekucję z wynagrodzenia za pracę. Przez wynagrodzenie za pracę należy rozumieć wszelkie wynagrodzenia przysługujące pracownikowi od zatrudniającego go zakładu pracy. Egzekucji oprócz wynagrodzenia podlegają też premie i nagrody przysługujące pracownikowi za okres jego zatrudnienia, zysk lub udział w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach związanych ze stosunkiem pracy, a także emerytury i renty oraz zasiłki przysługujące pracownikom z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki dla bezrobotnych. Na świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego składają się świadczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Komornik może więc prowadząc egzekucję z wynagrodzenia za pracę zająć również świadczenia z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego czy rehabilitacyjnego. Nie ma większego znaczenia jak komornik nazwie pismo, w którym wezwie do zajęcia wynagrodzenia pracownika. Pismo wzywające do zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz pismo wzywające do zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz z wierzytelności zasiłku chorobowego w rzeczywistości wywołają ten sam skutek i na ich podstawie komornik może żądać zajęcia z wynagrodzenia za pracę ze świadczeń należnych z tytułu objęcia ubezpieczeniem społecznym.

Kwestie zajęcia wynagrodzenia za pracę regulują przepisy art. 880-888 kodeksu postępowania cywilnego. Kodeks nie reguluje kwestii nazewnictwa pism, kierowanych do dłużnika oraz do zakładu pracy, mających na celu zajęcie wynagrodzenia za pracę.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika