Elektroniczne postępowanie upominawcze a weksel

Pytanie:

"Przepisy k.p.c. przewidują tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze. Czy w takim postępowaniu może zostać zgłoszone roszczenie wekslowe (niezależnie od tego, że nie będzie to tryb nakazowy)?"

Odpowiedź prawnika: Elektroniczne postępowanie upominawcze a weksel

Zgodnie z art. 50528 k.p.c.,w elektronicznym postępowaniu upominawczym stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu upominawczym, jednak z odpowiednimi odrębnościami elektronicznego postępowania upominawczego. Zasadniczo więc zgodnie z art. 498 § 1 k.p.c., nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego.

Wydaje się, że „roszczeniem pieniężnym” jest zarówno wierzytelność pieniężna (tj. roszczenie o zapłatę świadczenia pieniężnego), wynikająca ze stosunków obligacyjnych, jak i roszczenie stanowiące emanację praw podmiotowych bezwzględnych (np. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy) – tak również: Przemysław Telenga w Komentarzu aktualizowanym do art.498 Kodeksu postępowania cywilnego. Roszczenie wekslowe zapewne spełnia więc kryteria roszczenia pieniężnego.

Kluczowe dla odpowiedzi na Pana pytanie jest jednak brzmienie § 1 art. 50532 k.p.c.:

W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu.

Jedną z cech Elektronicznego Postępowania Upominawczego, jest to, że do pozwu nie dołącza się załączników, a tylko je wskazuje, że istnieją. Również otrzymany przez pozwanego pozew w formie papierowej ich nie zawiera. Próbując zatem dochodzić należności z weksla, nawet nie trzeba by dołączać go do pozwu. Jest to główny powód, dla którego sąd prawdopodobnie nie wyda na tej podstawie nakazu zapłaty w przedmiotowym trybie postępowania (prawdopodobnie nie wyda go również w zwykłym postępowaniu upominawczym). Nasuwa się zbyt dużo wątpliwości o prawdziwość weksla, o odpowiednią legitymację formalną powoda itp. Nakaz zapłaty nie może zaś zostać wydany, jeżeli według treści pozwu przytoczone okoliczności budzą wątpliwość (art. 499 § 1 pkt. 2 k.p.c.).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika