Emerytura dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948

Pytanie:

"Jak będzie obliczona wysokość emerytury dla osoby, która zakończyła pracę zawodową w roku 1991, po 20 (udokumentowanych) latach pracy i od tego czasu nie pracuje zawodowo i do osiągnięcia wieku uprawniającego do emerytury czyli do roku 2010 już pracy zawodowej nie podejmie? Sytuacja dotyczy mojej żony (ur.1950) , która zakończyła pracę zawodową z powodów rodzinnych i od tamtego czasu pozostaje na moim utrzymaniu. W odpowiedzi proszę o podanie odwołania do przepisów regulujących tego typu sytuację."

Odpowiedź prawnika: Emerytura dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948

Skoro Pana żona urodziła się w 1950 r. przysługuje jej emerytura na tzw. nowych zasadach, uzależniona od środków zebranych na jej koncie emerytalnym w OFE. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.
Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia w/w podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

Z uwagi na fakt, że żona nie pracowała od 1991 r. (obecnie obowiązująca ustawa weszła w życie w 1999 r.), to na jej koncie prawdopodobnie znajduje się jedynie kapitał początkowy.

Pewną możliwość daje art. 183 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z nim emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., z wyjątkiem ubezpieczonych, którzy pobrali emeryturę na podstawie przepisów art. 46 lub 50, o ile osoba ta nie była członkiem otwartego funduszu emerytalnego, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2010, wynosi:

  1. 70 % emerytury obliczonej na podstawie art. 53 oraz 
  2. 30 % emerytury obliczonej na podstawie art. 26.

Tak więc w takim wypadku emerytura Pan żony w 70% będzie liczona wg starych zasad, tj.:

  1. 24 % kwoty bazowej (100 % przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne) oraz
  2. po 1,3 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
  3. po 0,7 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych

oraz w 30% wg nowych zasad, opisanych powyżej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • edek 2016-05-29 12:13:42

    co trzeba spelnic by otrzymac emeryture po 31 grudnia 1948 a 1969 i czy ta emerytura byla by 100 procentowa czy moze 80 procent


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika