Emerytura nauczycielska

Pytanie:

Chcę otrzymać emeryturę nauczycielską. Nie mam jeszcze 55lat. Mogłabym więc skorzystać z emerytury nauczycielskiej \"bez względu na wiek\", Mam wymagany 30 letni staż pracy ogółem. Problem powstaje czy mam wystarczający staż pracy \" z kredą przy tablicy\" Do dnia dzisiejszego mój staż pracy w szkole wynosi 22 lata 7 miesięcy i 9 dni. W tym czasie korzystałam z : a/ urlop macierzyński/wychowawczy - od sierpnia 1984 do lutego 1985 (5 miesięcy) b/ urlop macierzyński/wychowawczy - od sierpnia 1991 do sierpnia 1992 (12 miesięcy) c/ dwukrotnie roczny urlop dla poratowania zdrowia (w sumie dwa lata). Czy wymienione urlopy a/, b/, c/ są zaliczane do tak zwanej \" pracy z kredą przy tablicy\" ? Szczególnie proszę o odpowiedź dotyczącą nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawowe znaczenie ma tu okres pracy w szczególnych warunkach, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Pracą w szczególnych warunkach jest właśnie praca nauczyciela (można ją określić potocznie jako praca przy tablicy).

Podstawowe znacznie ma tu orzecznictwo sądu najwyższego, interpretujące pojęcie „pracy w szczególnych warunkach".

Zgodnie z tezą wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 8 lipca 2008 r. o sygnaturze I UK 400/2007 Tylko do 1 lipca 2004 r. ZUS wliczał do stażu pracy nauczycielski urlop dla poratowania zdrowia. Nauczyciel, który po tej dacie wystąpi o emeryturę, nie może liczyć na uwzględnienie tego urlopu do stażu.

Podobnie stanowi: Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 22 lutego 2008 r. o sygnaturze: I UK 228/2007: Okres urlopu nauczyciela dla poratowania zdrowia jest okresem niewykonywania pracy w rozumieniu art. 32 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 39 poz. 353 ze zm.).

Jeśli chodzi o urlop wychowawczy (na równie z nim należałoby potraktować urlop wychowawczy), to miarodajny jest wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 czerwca 2006 r. I UK 338/2005, którego teza stanowi, iż: Do okresu pracy w szczególnym charakterze, o którym mowa w art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, nie wlicza się okresu urlopu wychowawczego.

Z cytowanego orzecznictwa sądu najwyższego wynika, iż okres urlopów macierzyńskiego, wychowawczego i urlopu na poratowanie zdrowia nie jest wliczany do okresu pracy nauczycielskiej. Orzecznictwo sądowe nie jest co prawda w systemie prawa polskiego formalnie wiążące, jednakże ma niebagatelne znaczenie przy interpretacji pojęć nieostrych, z którym mamy tu do czynienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.6.2017

  Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

  Nauczyciele mogą przejść na emeryturę na podstawie Karty Nauczyciela, o ile spełniają wszystkie warunki przewidziane dla tych uprawnień w przepisach oraz zgłoszą wniosek o emeryturę do 31 (...)

 • 13.8.2017

  Jakie emerytury dla nauczycieli?

  Jeśli jesteś nauczycielem urodzonym po 1948 r., jest kilka możliwości, abyś mógł przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Możesz także poczekać z tą (...)

 • 12.2.2018

  Waloryzacja rent i emerytur w 2018 roku

  Najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł. Tak wysokiej waloryzacji nie było od pięciu lat.

 • 29.12.2017

  Prawo do renty po zmianach

  1 grudnia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu (...)

 • 16.9.2004

  Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

  Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. otrzymają emeryturę na zasadach określonych w ustawie emerytalnej obowiązującej od 1 stycznia 1999 r. Jedynym wymogiem jaki trzeba spełnić, aby nabyć prawo (...)