e-prawnik.pl Porady prawne

Firma osoby prawnej

Pytanie:

Czy według nowych przepisów kc odnośnie firmy, mając na uwadze przepisy ksh, posługiwanie się np. firmą: "Rudzki Phoenix Business" Sp. z o.o. z siedzibą w ...., będzie legalne i czy będzie można używać zapisanego w akcie założycielskim w 2000r. skrótu: "Rudzki PB"-Sp. z o.o. (zdanie 1 w paragrafie 4 art. 45 z indeksem 5 kc stanowi, że przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy, a w paragrafie 2 tego artykułu mówi się także o podaniu w skrócie, ale określenia formy prawnej osoby prawnej; czy są to dwie różne materie? Aktualnie sąd odmówił wpisania powyższego skrótu firmy. Spółka po przerejestrowaniu jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nazwą podaną w pełnym brzmieniu jw.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Firma osoby prawnej

5.1.2006

W przypadku firmy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, właściwymi przepisami będą regulacje kodeksu spółek handlowych. Regulacje kodeksu cywilnego stanowić będą przepisy ogólne, wobec których reguły dotyczące brzmienia firmy zawarte w ksh stanowią przepisy szczególne. Firma spółki z o.o. składa się z rdzenia oraz z obligatoryjnego dodatku określającego formę prawną przedsiębiorcy. W przedstawionym przypadku, jeżeli po przerejestrowaniu spółka z o.o. wpisana jest pod firmą : "Rudzki Phoenix Business" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to rdzeniem firmy będzie oznaczenie "Rudzki Phoenix Business". Rdzeń ten nie może być używany w obrocie w formie skróconej, np. "Rudzki PB", w przeciwieństwie do obligatoryjnego dodatku, który może być w obrocie używany w formie skróconej. Tak też stanowią wchodzące w życie przepisy kodeksu cywilnego. Z art. 43 z indeksem 5 par. 2 wynika, że "firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie". Podobna regulacja znajduje się w kodeksie spółek handlowych, w art. 160 § 2, zgodnie z którym dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o. o.” lub „sp. z o. o.” Skrót jest dopuszczalny tylko wobec obligatoryjnego dodatku określającego formę prawną przedsiębiorcy, natomiast wyłączony co do rdzenia firmy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ