Głosowanie nad sprawą nie objętą porządkiem obrad

Pytanie:

Czy na zaproponowane przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników zdjęcie punktu z porządku obrad wymagana jest zgoda wszystkich obecnych udziałowców, czy też wystarczy zwykła większość. Czy żądanie głosowania punktu porządku obrad przez jednego z udziałowców powoduje konieczność przeprowadzenia głosowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad można podjąć debatę, lecz nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wnioski o charakterze porządkowym (sposób rozpatrywania spraw, sposób głosowania i podejmowania uchwał) mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Do wniosków o charakterze porządkowym zaliczyć można żądanie zmiany kolejności spraw, które mają być poddane pod głosowanie. Za wniosek o charakterze porządkowy należy także uznać usunięcie konkretnej sprawy z porządku obrad. Do podjęcia uchwały o charakterze porządkowym wystarcza zwykła większość głosów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: