e-prawnik.pl Porady prawne

Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

Pytanie:

Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

31.3.2012

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ