Hipoteczne zabezpieczenie pożyczki

Pytanie:

"Chcę zaciągnąć pożyczkę hipoteczną. Właścicielami nieruchomości przeznaczonej pod hipotekę są moi rodzice. Czy będą oni musieli przed notariuszem złożyć oświadczenie o zgodzie na wpis hipoteki? Jeżeli tak, to z jaką wiąże się to opłatą notarialną? Jakie będą opłaty sądowe za wpis hipoteki w wysokości 20 tys zł? "

Odpowiedź prawnika: Hipoteczne zabezpieczenie pożyczki

Przedstawiony stan faktyczny opisuje prawdopodobnie sytuację, gdzie zostaje udzielona pożyczka, którą zabezpiecza ustanowienie hipoteki na oznaczonej nieruchomości. Hipoteka jako zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności (np. pożyczki) jest umową między wierzycielem (np. pożyczkodawcą) a dłużnikiem (np. pożyczkobiorcą) lub czasami osobą trzecią. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa hipotekę, zabezpieczającą daną wierzytelność (np. pożyczkę), można ustanowić nie tylko na nieruchomości dłużnika (pożyczkobiorcy), ale także na nieruchomości osoby trzeciej. Oznacza to, że np. rodzice pożyczkobiorcy mogą na nieruchomości, której są właścicielami, ustanowić hipotekę, zabezpieczającą pożyczkę swojego syna. Jednakże w takim przypadku to rodzice, a nie sam pożyczkobiorca będą stroną umowy o ustanowienie hipoteki. W związku z tym to oni będą musieli złożyć stosowne oświadczenia w formie aktu notarialnego (czyli przed notariuszem). Dokonanie czynności prawnej u notariusza wymaga m.in. zapłaty notariuszowi tzw. taksy notarialnej (potocznie określanej opłatą notarialną). W przypadku ustanowienia hipoteki taksa notarialna jest liczona na podstawie kwoty zabezpieczonej wierzytelności (czyli w omawianym stanie faktycznym taksa notarialna zależy od ustalenia kwoty pożyczki). Tytułem przykładu, jeżeli wysokość pożyczki (zakładając, że nie jest to tzw. kredyt bankowy na cele mieszkaniowe) wynosi 20 000 zł, to maksymalna opłata jaką pobierze notariusz tytułem taksy notarialnej będzie wynosić 255 zł. Wpis hipoteki do księgi wieczystej podlega także opłacie sądowej. Zasadniczo jest ona liczona od wysokości zabezpieczonej wierzytelności (pożyczki). Jednakże w przypadku, gdy nieruchomość, na której ma zostać ustanowiona hipoteka ma mniejszą wartość niż wspomniana wierzytelność, to rozstrzygające znaczenie dla ustalenia wysokości opłaty sądowej ma wartość mniejsza. Wobec czego np. przy wysokości zabezpieczonej wierzytelności (pożyczki) na kwotę 20 000 zł opłata sądowa wyniesie 150 zł.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika