Informacja dla dłużnika o umowie cesji

Pytanie:

Mój dług u operatora telefonii komórkowej został sprzedany firmie windykacyjnej (cesja). Na moje prośby do owej firmy, aby udostępnił mi do wglądu umowę cesji mojego długu, firma zasłania się tym, iż nie mogę zobaczyć umowy cesji ze względu na tajemnicę handlową. Czy naprawdę nie mam prawa do zapoznania się z tą umową?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku zawarcia umowy przelewu wierzytelności, zbywca wierzytelności obowiązany jest o tym fakcie powiadomić dłużnika. Ani zbywca, ani nabywca wierzytelności nie mają natomiast obowiązku udostępnienia treści zawartej umowy przelewu wierzytelności. Jedyną informacją świadczącą o dokonaniu przelewu wierzytelności może być zatem zawiadomienie dłużnika przez zbywcę o dokonaniu przelewu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

roman

15.8.2010 20:12:8

Re: Informacja dla dłużnika o umowie cesji

mogę windykowac na podstawie cesji powieniczej nie mają dzialalności gospodarczej


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: