Inny tytuł prawny do lokalu

Pytanie:

"Kobieta jest właścicielką mieszkania, nie mieszka jednak w nim i obecnie przebywa za granicą. Udzieliła notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa swojemu synowi do zakupu na jej rzecz dowolnego lokalu mieszkalnego, w tym do zawierania umów przedwstępnych sprzedaży, umów przyrzeczonych, zarządu i administrowania nabytym lokalem, zawierania umów o dostawę wody itd oraz do odbioru wszelkiej korespondencji. Syn ten zamieszkuje obecnie mieszkanie, które stanowi jej własność. Powołując się na udzielone pełnomocnictwo, wniósł on o wypłatę dodatku mieszkaniowego. Czy pełnomocnictwo takie można traktować jako inny tytuł prawny, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych?"

Odpowiedź prawnika: Inny tytuł prawny do lokalu

Pełnomocnictwo polega na udzieleniu upoważnienia do działania, wykonywania określonych czynności w imieniu mocodawcy. Co do zasady, samo pełnomocnictwo nie stanowi tytułu prawnego do lokalu, lecz upoważnia jedynie do dokonywania, w imieniu i na rzecz mocodawcy czynności określonych w pełnomocnictwie. Natomiast innym tytułem prawnym, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, może być np. umowa użyczenia  zawarta pomiędzy właścicielem mieszkania a osobą zamieszkującą w lokalu. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Nie mniej jednak, jeżeli w treści pełnomocnictwa znajduje się również podobne postanowienie, oznacza to, że oświadczenie woli związane z umową użyczenia zostało złożone przez jedną ze stron, gdyż pełnomocnictwo jest czynności jednostronną. Do zawarcia umowy potrzebne jest jednak oświadczenie woli dwóch stron, czyli potrzebne jest złożenie oświadczenia woli przez drugą ze stron. Zgodnie z kc, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, naszym zdaniem, jeżeli dana osoba zaczęła mieszkać w tym mieszkaniu, wyraziła swoje oświadczenie woli, co prowadzi do wniosku, że umowa użyczenia została zawarta.

Reasumując, jeżeli w treści pełnomocnictwa znajdują się postanowienia, z których wynika, że właściciel oddaje do użytkowania określony lokal pełnomocnikowi, a dana osoba wprowadziła się do lokalu i tam mieszka, oznacza że mogło dojść do zawarcia umowy użyczenia, a to powoduje, że osoba ta posiada tytuł prawny do lokalu. Jeżeli natomiast w treści pełnomocnictwa takich postanowień brak, potrzebne jest wykazanie, że umowa taka została zawarta.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika