Istota i pojęcie "nieruchomości"

Pytanie:

Zadałem pytanie, które wraz z uzyskaną odpowiedzią, cytuję poniżej. Odpowiedź, choć ciekawa i pouczająca, nie satysfakcjonuje mnie. Chodziło mi o to, że zapis art. 46 par. 1 kc , mówi o tym, że nieruchomościami są części budynków trwale z gruntem związanych. Czy trwająca budowa domu jest częścią nieruchomości, czy częścią nieruchomości może być tylko część budynku już wybudowanego? Czy jest nieruchomością budowa (w toku) trwale z gruntem związana, która jest budowana na gruncie, do którego budujący posiada prawo użytkowania wieczystego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Istota pytania ogranicza się do rozstrzygnięcia, czy za nieruchomość można uznać budowę, która "odbywa się" niejako na gruncie stanowiącym użytkowanie wieczyste. Zgodnie z treścią cytowanego art. 46 par. 1 kc, nieruchomościami są grunty oraz budynki trwale z gruntem związane, jak również części takich budynków, jeżeli na mocy odrębnych przepisów stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Warto podkreślić, iż z rzeczą w rozumieniu prawa cywilnego, a zatem także z rzeczą nieruchomą, mamy do czynienia w przypadku materialnych części przyrody, przedmiotów materialnych, które mają charakter samoistny i zindywidualizowany, tzn. są na tyle wyodrębnione, że mogą być w obrocie traktowane jako dobra samoistne. Dyskusyjne jest zatem, by budowa - jakkolwiek ją zdefiniować i określić - odpowiadała podanym wyżej cechom. Nie zmienia to jednak faktu, iż należałoby zbadać, czym charakteryzuje się wskazana w pytaniu "budowa" - jeżeli dotychczasowy efekt prac daje się wyodrębnić w samodzielny i samoistny sposób (bo np. zaawansowany jest postęp prac), można wyobrazić sobie potraktowanie jej jako nieruchomości.

Nie ma to jednak żadnego praktycznego, poza czysto poznawczym, znaczenia, przynajmniej jeśli chodzi o sferę prawa cywilnego. Art. 46 kodeksu cywilnego przewiduje bowiem, iż nieruchomościami w znaczeniu prawa cywilnego są jedynie grunty (bezwzględnie) oraz budynki trwale związane z gruntem oraz części tych budynków o tyle jednak, o ile na mocy odrębnych przepisów stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Widać zatem wyraźnie, iż wskazana w pytaniu "budowa" nie spełnia nade wszystko ustawowego wymogu posiadania odrębnego statusu własnościowego uregulowanego odrębnymi przepisami. Uznaje się w doktrynie, iż częściami budynków, o których mowa w art. 46 kc mogą być lokale wyodrębnione w nieruchomościach budynkowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY