e-prawnik.pl Porady prawne

Jak obliczyć odszkodowanie za bezprawne używanie gruntu pod słupy na linie energetyczne?

Pytanie:

Jak obliczyć odszkodowanie za bezprawne używanie gruntu pod słupy na linie energetyczne?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Jak obliczyć odszkodowanie za bezprawne używanie gruntu pod słupy na linie energetyczne?

4.12.2011

Odszkodowanie winno się wyliczyć w oparciu o wysokość czynszu dzierżawy jaką właściciel mógłby pobrać za ten teren. Do obliczenia odszkodowania bierze się pod uwagę nie całą działkę ale jedynie pas, na którym nie możemy gospodarować z powodu znajdujących się tam (również nad) instalacji. Uwzględnia się również obszar, który zapewnia dostęp do instalacji na wypadek awarii. Wydaje się, że odszkodowanie winno uwzględniać również następujące czynniki (do zamieszczenia w późniejszym pozwie):


1. szkody poniesione przez właściciela nieruchomości (brak możliwości zabudowy i czerpania z przedmiotowej nieruchomości pożytków) na skutek wybudowania na nieruchomości urządzeń przesyłowych,
2. zakres ograniczeń własności nieruchomości i powodowanych uciążliwości (tj. rozmiar, rodzaj, położenie, właściwości i sposób eksploatacji urządzeń przesyłowych),
3. rodzaj, przeznaczenie i powierzchnię nieruchomości należącej do właściciela nieruchomości (np. jeżeli jest to nieruchomość rolna - odszkodowanie winno uwzględnić np. ewentualne utracone plony),
4. niemożność korzystania z nieruchomości, na której posadowiono urządzenia przesyłowe w sposób zgodny z jej społeczno – gospodarczym przeznaczeniem,
5. przeznaczenie nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeżeli taki istnieje),
6. konieczność zachowania stref ochronnych wyłączonych spod zabudowy wskutek wybudowania urządzeń przesyłowych,
7. ograniczenie zdolności inwestycyjnych na nieruchomości,
8. obniżenie jakości, funkcjonalności i wartość nieruchomości gruntowych, na których posadowiono urządzenia przesyłowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ