e-prawnik.pl Porady prawne

Kandydowanie urzędnika skarbowego do samorządu

Pytanie:

Jestem urzędnikiem skarbowym chciałbym startować w wyborach samorządowych. Czy pracownik Urzędu Skarbowego nie mianowany członek korpusu służby cywilnej może kandydować w wyborach samorządowych, do rad dzielnicy, powiatu rady miasta itp.?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kandydowanie urzędnika skarbowego do samorządu

2.10.2006

 Ustawa o służbie cywilnej, zawiera ograniczenia dla pracowników tej służby. Należy jednak w tym miejscu wskazać, że zgodnie z przepisami ustawy:

  1. pracownik służby cywilnej oznacza osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie,  
  2. urzędnik służby cywilnej oznacza osobę zatrudnioną na podstawie mianowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie,  
  3. członek korpusu służby cywilnej oznacza osobę, o której mowa w pkt 1 oraz w pkt 2.  

Ograniczenia dla osób zatrudnionych w służbie cywilnej zawiera art. 69 ustawy, zgodnie z którym:

  1. Członek korpusu służby cywilnej przy wykonywaniu obowiązków służbowych nie może kierować się interesem jednostkowym lub grupowym.  
  2. Członkowi korpusu służby cywilnej nie wolno publicznie manifestować poglądów politycznych.  
  3. Członkowi korpusu służby cywilnej nie wolno uczestniczyć w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej normalne funkcjonowanie urzędu.
  4. Urzędnik służby cywilnej nie może pełnić funkcji w związkach zawodowych.  
  5. Urzędnik służby cywilnej nie ma prawa tworzenia ani uczestniczenia w partiach politycznych.  
  6. Urzędnik służby cywilnej nie może łączyć pracy w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Zatem, zakaz zawarty w pkt. 2 jest skierowany do wszystkich osób zatrudnionych w służbie cywilnej. Zgodnie z art. 70 ustawy, punkt 2 nie ma zastosowania wobec urzędnika służby cywilnej w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego mu, zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy w związku z ubieganiem się o mandat radnego na czas kampanii wyborczej, a w razie uzyskania mandatu - na czas jego wykonywania, a także wobec pracownika służby cywilnej w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego mu, zgodnie z art. 174 Kodeksu pracy, w związku z ubieganiem się o mandat radnego na czas kampanii wyborczej.

Zatem, osoba będąca pracownikiem służby może kandydować w wyborach do rad (ograniczeń w omawianym zakresie również nie stawiają jej przepisy dotyczące radnych), jednakże na czas kandydowania, by zwolnić się spod zakazu przewidzianego przez pkt. 2 art. 69, powinna wziąć urlop bezpłatny w trybie przewidzianym przez kodeks pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ