Kierownik zoz a ustawa kominowa

Pytanie:

"Czy w świetle przepisów tzw. \"ustawy kominowej\" (ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Dz.U. nr 26, poz. 306 z późn. zm.) wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika SP ZOZ-u należy sumować z wynagrodzeniem, które ta sama osoba otrzymuje w tym samym SP ZOZ-ie z tytułu pracy świadczonej w innym charakterze. Chodzi o lekarza, który został powołany na stanowisko dyrektora (tj. kierownika) szpitala (tj. SP ZOZ-u), a zatem do wykonywania pracy w charakterze osoby zarządzającej, a jednocześnie w tym szpitalu zatrudniony był i wykonywał pracę w charakterze lekarza (na stanowisku lekarza zatrudniony był wcześniej niż na stanowisk dyrektora, i nikt tej umowy z nim nie rozwiązał). Oba zatrudnienia wykonywane były na podstawie umowy o pracę. Z tytułu każdego zatrudnienia otrzymywał wynagrodzenia, lecz suma tych wynagrodzeń przekraczała limit określony w \"ustawie kominowej\". Zgodnie z \"ustawą kominową\" osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora w publicznym szpitalu nie może otrzymywać wynagrodzenia wyższego niż określonej w tej ustawie, jednakże to ograniczenie wydaje się dotyczyć jedynie wynagrodzenia za czynności związane z zarządzaniem zakładem pracy, nie zaś za pracę wykonywaną w tym zakładzie w innym charakterze. Z kolei - zgodnie z przepisami prawa pracy - pracownika mogą łączyć z tym samym zakładem pracy dwa (lub nawet więcej) stosunki pracy, byle byłaby to praca o różnym charakterze. Ponadto pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, a zatem za wykonaną pracę (czasami nawet za niewykonaną) należy mu się wynagrodzenie. Czy wynagrodzenie kierownika sp zoz pracującego jednocześnie jako lekarz w tym zoz podlega sumowaniu i ograniczeniu ( co do wysokości i rodzaju należnych składników) w myśl przepisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, tzw. ustawy kominowej? "

Odpowiedź prawnika: Kierownik zoz a ustawa kominowa

Art. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, wskazuje wyraźnie których stanowisk dotyczy ta ustawa. Mówi ona, w punkcie 10 tego artykułu, o kierowniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Art. 8 pkt 10 wskazanej wyżej ustawy stanowi zaś o maksymalnym wynagrodzeniu miesięcznym podmiotu wskazanego w art. 2 pkt 10, a zatem kierownika samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej. Ani ten przepis, ani żaden inny z przepisów wspomnianej ustawy nie przewiduje, iż ograniczenie wysokości wynagrodzenia dotyczy wszystkich wynagrodzeń (wynikających ze wszystkich stosunków pracy) uzyskiwanych przez osobę sprawującą określone w ustawie funkcje. Stąd też należy przyjąć, iż ustawa ta dotyczy wyłącznie wynagrodzenia, jakie otrzymuje kierownik zakładu opieki zdrowotnej ze względu na swoje zatrudnienie na stanowisku kierownika, nie dotyczy zaś innych wynagrodzeń jakie otrzymuje z tytułu pełnienia innych funkcji (np.: lekarza) w tym zakładzie. Brak zatem podstawy do tego, aby przyjąć, że przepisa art. 8 cytownej wyżej ustawy wprowadza granicę wysokości dla sumy wynagrodzeń otrzymywanych przez wskazane w nim osoby z tytułu wszystkich wykonywanych przez nie stosunków pracy.

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika