Kierownik zoz a ustawa kominowa

Pytanie:

Czy w świetle przepisów tzw. \"ustawy kominowej\" (ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Dz.U. nr 26, poz. 306 z późn. zm.) wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika SP ZOZ-u należy sumować z wynagrodzeniem, które ta sama osoba otrzymuje w tym samym SP ZOZ-ie z tytułu pracy świadczonej w innym charakterze. Chodzi o lekarza, który został powołany na stanowisko dyrektora (tj. kierownika) szpitala (tj. SP ZOZ-u), a zatem do wykonywania pracy w charakterze osoby zarządzającej, a jednocześnie w tym szpitalu zatrudniony był i wykonywał pracę w charakterze lekarza (na stanowisku lekarza zatrudniony był wcześniej niż na stanowisk dyrektora, i nikt tej umowy z nim nie rozwiązał). Oba zatrudnienia wykonywane były na podstawie umowy o pracę. Z tytułu każdego zatrudnienia otrzymywał wynagrodzenia, lecz suma tych wynagrodzeń przekraczała limit określony w \"ustawie kominowej\". Zgodnie z \"ustawą kominową\" osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora w publicznym szpitalu nie może otrzymywać wynagrodzenia wyższego niż określonej w tej ustawie, jednakże to ograniczenie wydaje się dotyczyć jedynie wynagrodzenia za czynności związane z zarządzaniem zakładem pracy, nie zaś za pracę wykonywaną w tym zakładzie w innym charakterze. Z kolei - zgodnie z przepisami prawa pracy - pracownika mogą łączyć z tym samym zakładem pracy dwa (lub nawet więcej) stosunki pracy, byle byłaby to praca o różnym charakterze. Ponadto pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, a zatem za wykonaną pracę (czasami nawet za niewykonaną) należy mu się wynagrodzenie. Czy wynagrodzenie kierownika sp zoz pracującego jednocześnie jako lekarz w tym zoz podlega sumowaniu i ograniczeniu ( co do wysokości i rodzaju należnych składników) w myśl przepisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, tzw. ustawy kominowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, wskazuje wyraźnie których stanowisk dotyczy ta ustawa. Mówi ona, w punkcie 10 tego artykułu, o kierowniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Art. 8 pkt 10 wskazanej wyżej ustawy stanowi zaś o maksymalnym wynagrodzeniu miesięcznym podmiotu wskazanego w art. 2 pkt 10, a zatem kierownika samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej. Ani ten przepis, ani żaden inny z przepisów wspomnianej ustawy nie przewiduje, iż ograniczenie wysokości wynagrodzenia dotyczy wszystkich wynagrodzeń (wynikających ze wszystkich stosunków pracy) uzyskiwanych przez osobę sprawującą określone w ustawie funkcje. Stąd też należy przyjąć, iż ustawa ta dotyczy wyłącznie wynagrodzenia, jakie otrzymuje kierownik zakładu opieki zdrowotnej ze względu na swoje zatrudnienie na stanowisku kierownika, nie dotyczy zaś innych wynagrodzeń jakie otrzymuje z tytułu pełnienia innych funkcji (np.: lekarza) w tym zakładzie. Brak zatem podstawy do tego, aby przyjąć, że przepisa art. 8 cytownej wyżej ustawy wprowadza granicę wysokości dla sumy wynagrodzeń otrzymywanych przez wskazane w nim osoby z tytułu wszystkich wykonywanych przez nie stosunków pracy.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.2.2010

  Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • 28.10.2018

  Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

  Osoba po rozwodzie, która chce wrócić do nazwiska, które było przez nią noszone przed ślubem, może - aby to załatwić - umówić się na wizytę w urzędzie stanu cywilnego (...)

 • 17.10.2017

  Jak zarejestrować zgon?

  Zgon osoby należy zgłosić w terminie: 3 dni od sporządzenia karty zgonu albo 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej. Zgon zgłasza się kierownikowi (...)

 • 25.3.2018

  Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

  W niniejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu pewnych podstawowych pojęć dotyczących wykorzystywania samochodów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu o \"podróże (...)

 • 24.11.2017

  Zawarcie małżeństwa przed duchownym

  Małżeństwo zawarte w obecności duchownego poprzez oświadczenie woli jednoczesnego jego zawarcia przez mężczyznę i kobietę jest jedną z form małżeństwa skutecznego w świetle prawa. Warunkiem (...)