Kontynuacja uprawnień nauczyciela

Pytanie:

Magister z przygotowaniem pedagogicznym otrzymał akt mianowania 01-09-1987 r. na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 26-01-1982 karta nauczyciela w 1992 r. z powodu reorganizacji szkoły zmienił pracę na pracę poza szkolnictwem. Czy wracając do pracy nauczyciela w szkole w 2005 w/w akt mianowania jest w świetle obowiązujących przepisów uznany jako nabyty wcześniej awans zawodowy czy ów nauczyciel (10 lat stażu, mianowanie, studia podyplomowe) zacznie karieręm od początku jak stażysta z opiekunem np. 20 lat młodszym z 4 letnim stażem w zawodzie nauczyciela?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Zgodnie z art. 9a ust. 2 Karty nauczyciela, osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty. W związku z reformą zasad dotyczących uzyskiwania stopni awansów zawodowych nauczycieli, która miała miejsce w 2000 r., kontynuację uprawnień nabytych przed tą reorganizacją określa ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy, nauczyciele spełniający wymagania kwalifikacyjne, zatrudnieni na podstawie mianowania przed dniem jej wejścia życie, uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego  z dniem ponownego zatrudnienia w przedszkolu, szkole, placówce, jeżeli przerwa w zatrudnieniu nie przekracza 5 lat. W związku z powyższym w sytuacji o której mowa w pytaniu, w związku z kilkunastoletnią przerwą w wykonywaniu zawodu nauczyciela, osoba powracająca na to stanowisko, będzie musiała rozpocząć na nowo drogę kariery zawodowej on nauczyciela stażysty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

kasia

4.10.2011 14:25:21

Re: Kontynuacja uprawnień nauczyciela

Jako magister pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym w 2008r po odbytym stażu, otrzymalam stopień nauczyciela kontraktowego. Obecnie mam przerwę w zawodzie nauczyciela. Czy po 5 latach nieobecności w zawodzie stracę otrzymany tytuł nauczyciela kontraktowego? Jaka jest maksymalna, dopuszczalna przerwa, aby nie utracić swoich uprawnień?

Ania

13.3.2010 14:15:32

Re: Kontynuacja uprawnień nauczyciela

Wyjezdzajac z Polski w 2003 roku bylam nauczycielem kontraktowym ubiegajacym sie o nauczyciela mianowanego. Jakim nauczycielem bede po siedmioletnim okresie przerwy w zawodzie?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.6.2017

  Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

  Nauczyciele mogą przejść na emeryturę na podstawie Karty Nauczyciela, o ile spełniają wszystkie warunki przewidziane dla tych uprawnień w przepisach oraz zgłoszą wniosek o emeryturę do 31 (...)

 • 5.3.2013

  Zwolnienie nauczyciela - jakie kryteria brać pod uwagę?

  Kryteria, według których dokonuje się wyboru jednego z nauczycieli do zwolnienia z pracy, nie są tożsame z ustawowymi przyczynami wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu. Wybór (...)

 • 9.12.2004

  Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  Karta Nauczyciela określa zasadę, zgodnie z którą osoba, która nie posiada jednego z przewidzianych tym aktem stopni awansu w dniu nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela (...)

 • 8.12.2004

  Czas pracy nauczyciela

  Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika (...)

 • 19.2.2012

  Prawo do emerytury górniczej

  Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)