e-prawnik.pl Porady prawne

Kontynuacja uprawnień nauczyciela

Pytanie:

Magister z przygotowaniem pedagogicznym otrzymał akt mianowania 01-09-1987 r. na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 26-01-1982 karta nauczyciela w 1992 r. z powodu reorganizacji szkoły zmienił pracę na pracę poza szkolnictwem. Czy wracając do pracy nauczyciela w szkole w 2005 w/w akt mianowania jest w świetle obowiązujących przepisów uznany jako nabyty wcześniej awans zawodowy czy ów nauczyciel (10 lat stażu, mianowanie, studia podyplomowe) zacznie karieręm od początku jak stażysta z opiekunem np. 20 lat młodszym z 4 letnim stażem w zawodzie nauczyciela?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kontynuacja uprawnień nauczyciela

28.12.2004

 Zgodnie z art. 9a ust. 2 Karty nauczyciela, osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty. W związku z reformą zasad dotyczących uzyskiwania stopni awansów zawodowych nauczycieli, która miała miejsce w 2000 r., kontynuację uprawnień nabytych przed tą reorganizacją określa ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy, nauczyciele spełniający wymagania kwalifikacyjne, zatrudnieni na podstawie mianowania przed dniem jej wejścia życie, uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego  z dniem ponownego zatrudnienia w przedszkolu, szkole, placówce, jeżeli przerwa w zatrudnieniu nie przekracza 5 lat. W związku z powyższym w sytuacji o której mowa w pytaniu, w związku z kilkunastoletnią przerwą w wykonywaniu zawodu nauczyciela, osoba powracająca na to stanowisko, będzie musiała rozpocząć na nowo drogę kariery zawodowej on nauczyciela stażysty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Kontynuacja uprawnień nauczyciela

kasia

4.10.2011 14:25:21

Re: Kontynuacja uprawnień nauczyciela

Jako magister pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym w 2008r po odbytym stażu, otrzymalam stopień nauczyciela kontraktowego. Obecnie mam przerwę w zawodzie nauczyciela. Czy po 5 latach nieobecności w zawodzie stracę otrzymany tytuł nauczyciela kontraktowego? Jaka jest maksymalna, dopuszczalna przerwa, aby nie utracić swoich uprawnień?

Re: Kontynuacja uprawnień nauczyciela

Ania

13.3.2010 14:15:32

Re: Kontynuacja uprawnień nauczyciela

Wyjezdzajac z Polski w 2003 roku bylam nauczycielem kontraktowym ubiegajacym sie o nauczyciela mianowanego. Jakim nauczycielem bede po siedmioletnim okresie przerwy w zawodzie?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ