Kopia raportu z przeszukania

Pytanie:

W piątek 25 maja zapukała do moich drzwi Policja z nakazem przeszukania mieszkania w poszukiwaniu "nielegalnej działalności/produkcji". Niczego nie znaleziono; ktoś najprawdopodobniej wprowadził Policje w błąd. Po przeszukaniu policjanci pytali mnie czy przesłać mi kopię raportu z przeszukania. Naiwnie odpowiedziałem, że nie chcę im dodawać papierkowej roboty i nie widzę takiej potrzeby. Czy mogę teraz pisemnie poprosić Komisariat Policji, z którego byli ci policjanci o przesłanie mi kopii raportu z przeszukania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego protokół przeszukania powinien, oprócz wymagań wymienionych w przepisach ogólnych, powinien zawierać oznaczenie sprawy, z którą zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie ma związek, oraz podanie dokładnej godziny rozpoczęcia i zakończenia czynności, dokładną listę zatrzymanych rzeczy i w miarę potrzeby ich opis, a nadto wskazanie polecenia sądu lub prokuratora. Jeżeli polecenie nie zostało uprzednio wydane, zamieszcza się w protokole wzmiankę o poinformowaniu osoby, u której czynność przeprowadzono, że na jej wniosek otrzyma postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia czynności.

Zgodnie z art. 157 §  3 kpk nie można odmówić stronie zezwolenia na sporządzenie odpisu protokołu czynności, w której strona uczestniczyła lub miała prawo uczestniczyć, jak również dokumentu pochodzącego od niej lub sporządzonego z jej udziałem.  

Przepisy procedury karnej nie wprowadzają obowiązku po stronie Policji o wysłania protokołu przeszukania, tj. można żądać odpisu protokołu, ale należy w tym celu udać się do właściwej komendy policji.

W przypadku przeszukania bez postanowienia sądu lub prokuratora o przeszukaniu doręcza się osobie, u której dokonano przeszukania, w terminie 7 dni od daty czynności na zgłoszone do protokołu żądanie tej osoby. Jak jednak wynika z treści pytania, przeszukanie nastąpiło na podstawie uprzedniego postanowienia wydanego w tej sprawie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.1.2019

  Przeszukanie w postępowaniu antymonopolowym do weryfikacji

  Wykluczenie możliwości zaskarżenia postanowienia wydanego w przedmiocie wyrażenia przez sąd zgody na przeprowadzenie przeszukania pomieszczeń i rzeczy w postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu (...)

 • 7.3.2017

  Warunki użycia urządzeń technicznych i psów, przeszukania osoby i rewizji bagażu w trakcie kontroli celno-skarbowej

  Funkcjonariusze w ramach kontroli celno-skarbowej są uprawnieni m.in. do przeprowadzania rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych, w tym z użyciem urządzeń technicznych (...)

 • 15.2.2019

  Więcej cudzoziemców

  Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem do pracy i zamieszkania. Pokazują to dane z nowego raportu ZUS „Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych”. Najchętniej (...)

 • 20.10.2016

  Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

  Przeszukanie to czynność procesowa dokonywana przez uprawniony organ, mająca na celu wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, a także znalezienie rzeczy mogących stanowić (...)

 • 27.12.2018

  Zmiany ustawy o Policji

  Ostatnio uchwalono 2 nowelizacje ustawy o Policji. Pierwsza dotyczy m.in. sprawdzenia prewencyjnego, kontroli osobistej i przeszukania, druga - kosztów tymczasowego zakwaterowania (...)