e-prawnik.pl Porady prawne

Podejrzany porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Kontrola działań prokuratora

  Jestem pokrzywdzonym w sprawie. Prokurator postawił zarzuty osobie, którą wskazałem jako sprawcę - otrzymał status podejrzanego. Niestety nie wiem dokładnie czy zarzuty pokrywają się z tymi samymi (...)

  Kontrola działań prokuratora
 • Uprawnienia policji

  Rozumiem, że w trakcie przeszukania policja może uzyskać dowód potwierdzający popełnienie czynu niedozwolonego (co już potwierdza, że podejrzenie było uzasadnione). Niemniej jak jak mi się wydaje, (...)

  Uprawnienia policji
 • Uprawnienia policji

  Kto określa czy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu niedozwolonego? W jaki sposób przeszukany obywatel może zweryfikować, czy nie doszło do naruszenia przepisów przez policję? Czy (...)

  Uprawnienia policji
 • Obowiązek badania poziomu alkoholu we krwi

  Z jakiej podstawy prawnej może wynikać obowiązek zbadania poziomu alkoholu we krwi?

  Obowiązek badania poziomu alkoholu we krwi
 • Uprawnienia policji

  Kuzyn jechał z kolegą samochodem. Zatrzymała ich policja nieoznakowanym pojazdem. Spisali ich dane osobowe i poprosili o telefony (chcieli je sprawdzić osobiście). Kuzyn zapytał w jakim celu, odpowiedzieli, (...)

  Uprawnienia policji
 • Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy

  Czy po zatrzymaniu prawa jazdy ze względu na prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu mogę prowadzić samochód bez prawa jazdy? Jakie są ewentualne konsekwencje w momencie kontroli przez policję? (...)

  Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy
 • Wznowienie umorzonego postępowania

  Jako pokrzywdzony skierowałem do Prokuratury zawiadomienie o popełnieniu oszustwa przez dłużnika. Prokuratura postępowanie umorzyła, nie wniosłem zażalenia. Minął ponad rok i zostały ujawnione (...)

  Wznowienie umorzonego postępowania
 • Pouczenie o prawie do odmowy odpowiedzi

  Oglądałem w telewizji reportaż z pracy policji drogowej. W pewnym momencie policjant zapytał kierowcę, czy ten pił alkohol. Niezależnie od jednoznacznej oceny takiego zachowania jak jazda po pijanemu: (...)

  Pouczenie o prawie do odmowy odpowiedzi
 • Postawienie zarzutów a odczytanie aktu oskarżenia

  Jaka jest różnica miedzy postawieniem zarzutów przez prokuraturę, a postawieniem aktu oskarżenia?

  Postawienie zarzutów a odczytanie aktu oskarżenia
 • Przedawnienie karalności przestępstwa

  Prokuratura w X podejrzany o przestępstwo z art.291 § 1 KK. Dokonane listopad 2000 do czerwca 2001. Był dozór 3 razy w tygodniu, zerwany samowolnie w grudniu 2001 r. Prokuratura w Y, podejrzany o przestępstwo (...)

  Przedawnienie karalności przestępstwa
 • Posiadanie marihuany

  U młodej, 17 letniej osoby policja podczas zwykłej kontroli znalazła woreczek z suszem ok 0,6 grama (waga woreczka i suszu) po przeszukaniu mieszkania policja niczego nie znalazła, osoba ta nie była (...)

  Posiadanie marihuany
 • Zwrot kosztów stawiennictwa

  W sprawie dotyczącej rzekomych gróźb karalnych straciłam dniówkę pracy (działalność gospodarcza) oraz koszt dojazdu własnym samochodem w celu stawienia się na wezwanie policji na przesłuchanie (...)

  Zwrot kosztów stawiennictwa
 • Zażalenie na umorzenie postępowania

  Zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania (jedno przez prokuratora nadrzędnego, drugie zgodnie z obowiązującym obecnie prawem przez prokuratora) skierowane zostało do sądu grodzkiego. Rozprawa (...)

  Zażalenie na umorzenie postępowania
 • Akt oskarżenia

  Czy jest możliwe aby w sprawie karnej nikt nie informował podejrzanego o tym że prokuratura planuje mu postawić jakiś zarzut, ani o tym że postępowanie przygotowawcze zostało wszczęte i zakończone (...)

  Akt oskarżenia
 • Brak rozpoznania wniosku o przeprowadzenie dowodu

  Do sprawy o przemoc w rodzinie, jako pokrzywdzona wnioskowałam o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu obecnego zamieszkiwania mojego męża. Uzasadniałam to, koniecznością wykazania w (...)

  Brak rozpoznania wniosku o przeprowadzenie dowodu
 • Zawiadomienie o składaniu fałszywych zeznań

  Za miesiąc sąd będzie rozpatrywał moje zażalenie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania. W aktach sprawy, w zeznaniach męża ( to on dokonał zniszczeń i włamania do budynku) jako świadka są (...)

  Zawiadomienie o składaniu fałszywych zeznań
 • Pobranie próbki pisma

  Pewna osoba napisała do prokuratury doniesienie, jakoby podpis mojego ojca na pewnym dokumencie złożony został nie przez niego, ale prawdopodobnie przeze mnie. Dodam, że jest to osoba, która leczy (...)

  Pobranie próbki pisma
 • Wniosek o zapoznanie sie z aktami

  Przedstawiono akt oskarżenia i oskarżony się z nim zapoznał. Niemniej jednak oskarżony chciałby jeszcze zapoznać się z pełnymi aktami przed skierowaniem ich do sądu. Czy oskarżony ma takie prawo (...)

  Wniosek o zapoznanie sie z aktami
 • Badanie psychiatryczne

  Mam dwie córki w wieku 8 lat. Dwa lata temu, zostały one zabrane z domu pod moją nieobecność przez rodzinę żony. Rok temu próbowałem zobaczyć się z moimi dziećmi. Były one przetrzymywane przez (...)

  Badanie psychiatryczne
 • Fałszywe wyjaśnienia podejrzanego

  Mężowi postawiono zarzuty i przesłuchano go jako podejrzanego. Wśród twierdzeń, które się znalazły w protokole, są oczywiste kłamstwa. Nie dotyczą one jednak sprawy, a faktów związanych z (...)

  Fałszywe wyjaśnienia podejrzanego
 • Kopia raportu z przeszukania

  W piątek 25 maja zapukała do moich drzwi Policja z nakazem przeszukania mieszkania w poszukiwaniu "nielegalnej działalności/produkcji". Niczego nie znaleziono; ktoś najprawdopodobniej wprowadził (...)

  Kopia raportu z przeszukania
 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy za przestępstwo

  W wyniku przeprowadzanej przez UKS kontroli podatku od towarów i usług, stwierdzono błąd w zaksięgowaniu faktury. Ta sama faktura została uwzględniona dwa razy z tym samym numerem. Raz na podstawie (...)

  Odpowiedzialność przedsiębiorcy za przestępstwo
 • Zmiana zarzutu po odczytaniu go podejrzanemu

  Podejrzanemu został odczytany zarzut rozsyłania tekstów uwłaczających czci rzekomo pokrzywdzonego i jego rodziny, w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności. I prokurator określił to przestępstwo (...)

  Zmiana zarzutu po odczytaniu go podejrzanemu
 • Żądanie kary w akcie oskarżenia

  Mam przed sobą akt oskarżenia w sprawie przestępstwa określonego w art. 191 par. 2 kk. Prokurator nie żąda jednak w nim określonej kary, a tylko pisze, że "...skierowanie aktu oskarżenia jest (...)

  Żądanie kary w akcie oskarżenia
 • Pobranie odcisków palców podejrzanego

  W wyniku kłamliwych oraz niezgodnych z prawdą i stanem faktycznym działań zostałem oskarżony z art. 190 § 1 kk o wypowiadanie gróźb karalnych przez doniesienie do prokuratury. Prokurator wezwał (...)

  Pobranie odcisków palców podejrzanego
 • Uzyskanie dostępu do akt sprawy karnej

  Zostałem oskarżony o groźby karalne (pozbawienie życia), przy czym groźby te wzbudziły obawę, że zostać spełnione to jest o czyn z art. 190 § 1 KK. W prokuraturze toczyło się postępowanie, (...)

  Uzyskanie dostępu do akt sprawy karnej
 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa

  Osoba X złożyła zażalenie na postanowienie prokuratury rejonowej o umorzeniu śledztwa w sprawie przywłaszczenia wobec braku znamion czynu zabronionego. Prokuratura okręgowa skierowała zażalenie (...)

  Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa
 • Wniosek dowodowy z akt sprawy

  W dochodzeniu prokuratorskim, Prokurator postanowił umorzyć śledztwo przeciwko podejrzanej o to, że groziła pozbawieniem życia - przy czym groźby te wzbudziły w pokrzywdzonej obawę, że mogą (...)

  Wniosek dowodowy z akt sprawy
 • Brak odpowiedzi prokuratury na wnioski dowodowe

  Przeciwko mnie prokuratura prowadziła dochodzenie w zw. z art. 270 par. 1 k.k. W dniu 29 maja 2006 roku zostałem - jako podejrzany - zaznajomiony z materiałami dochodzenia. Ponieważ było to końcowe (...)

  Brak odpowiedzi prokuratury na wnioski dowodowe
 • Wyłączenie od sprawy asesora

  W związku z toczącym się przeciwko mnie postępowaniem karnym oraz występującymi nieprawidłowościami spowodowanymi działaniami prowadzącego postępowanie (asesora), wystąpiłam z wnioskiem o (...)

  Wyłączenie od sprawy asesora
 • Zbieg przestępstwa skarbowego i powszechnego

  Toczy się sprawa przeciwko b.prezesowi z art. 56 par. 2 kks oraz jako druga, sprawa z art. 18 kk w zw. z art.271.Spółka, jako pośrednik rozliczyła podatek VAT wykazany w fakturach nabycia otrzymanych (...)

  Zbieg przestępstwa skarbowego i powszechnego
 • Wyjaśnienia podejrzanego i jego małżonka

  Zostałem wezwany na Policję celem przesłuchania w charakterze świadka, gdzie mam złożyć zeznania przeciwko współmałżonkowi, który z kolei będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. (...)

  Wyjaśnienia podejrzanego i jego małżonka
 • Informacja o przebiegu śledztwa

  Czy składając do prokuratury doniesienie w sprawie, w której nie jestem stroną, mogę żądać zachowania anonimowości, uzyskać informacje o zasadności doniesienia i finale ewentualnego postępowania (...)

  Informacja o przebiegu śledztwa
 • Zażalenie na zawieszenie postępowania karnego

  Zgłosiłem na policję zawiadomienie o pobiciu mnie. Mam zaświadczenia lekarskiej obdukcji uszkodzenia ciała. W sprawie nic nie robiono przez 3 miesiące. Aktualnie dostałem postanowienie o zawieszeniu (...)

  Zażalenie na zawieszenie postępowania karnego
 • Mediator w sprawie karnej

  Pokrzywdzony z powodu niewypłacania pensji przez spółkę z o.o. (przez prezes) złożył zawiadomienie do prokuratury i już skierowano przeciwko tej osobie akt oskarżenia do sądu. Pokrzywdzony otrzymał (...)

  Mediator w sprawie karnej
 • Usprawiedliwienie niestawiennictwa

  Czy zwolnienie lekarskie, które należy przedstawić prokuraturze z innego województwa, która wzywa mnie w charakterze strony, musi być na druku L-4 czy może wystarczyć zwykłe pisemne stwierdzenie (...)

  Usprawiedliwienie niestawiennictwa
 • Wezwanie do Prokuratury w innym województwie

  Otrzymałem wezwanie z prokuratury w innym województwie i w tymże wezwaniu słowa dotyczące charakteru: podejrzanego, świadka, biegłego, tłumacza, specjalisty - wszystkie są wykreślone, a dopisano (...)

  Wezwanie do Prokuratury w innym województwie
 • Uprawnienie do zatrzymania osoby

  Czy Policja może zatrzymać osobę (podejrzanego) na podstawie podejrzenia o popełnienie przestępstwa, nie posiadają żadnych dowodów?

  Uprawnienie do zatrzymania osoby
 • Postanowienie o ściganiu listem gończym

  Czy postanowienie o ściganiu listem gończym można wydać tylko wówczas, gdy zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego, czy też również wtedy, gdy sformułowano wobec niego zarzuty (...)

  Postanowienie o ściganiu listem gończym
 • Udział osoby bliskiej w posiedzeniu Sądu

  Czy na sprawie o umorzenie śledztwa wobec mojego konkubenta, mogę przebywać na sali jako osoba bliska? Czy należy o to poprosić Sąd? Kto i w jakim momencie może to zrobić? Czy też nie ma takiej (...)

  Udział osoby bliskiej w posiedzeniu Sądu

1

2