Koszt używania samochodu przez członka zarządu

Pytanie:

Członek zarządu (sprawuje stanowisko na podstawie powołania, nie pobiera wynagrodzenia) używa samochód służbowy do celów związanych ze spółką. Samochód jest użytkowany przez spółkę na postawie umowy leasingu. Czy raty leasingowe i koszty paliwa dotyczące samochodu służbowego używanego przez członka zarządu stanowią koszty uzyskania przychodu spółki z o.o.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wydatki na eksploatację samochodów osobowych (niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych) są kosztem uzyskania przychodów jedynie do wysokości limitu określonego w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów co do zasady wydatków z tytułu kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Zgodnie jednak z art. 16 ust. 3b wskazanej wyżej ustawy, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego (o których mowa w art. 17a pkt 1 ustawy). Wydatki na ich eksploatację (również raty leasingowe i koszty paliwa) w całości są kosztem leasingobiorcy.

Oczywiście wydatki na eksploatację samochodu będą kosztem spółki również w sytuacji, gdy pojazd jest używany przez członka zarządu (chociażby sprawującego swoją funkcję wyłączenie na podstawie powołania) do celów związanych ze spółką.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: