Koszty remontu w spółdzielni mieszkaniowej a zmiana statutu

Pytanie:

Czy do zmiany wysokości opłat na fundusz remontowy konieczna jest zmiana statutu spółdzielni?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do kwestii ustalania wysokości i zasad ponoszenia opłat przywołać należy wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 maja 2006 r. (I ACa 846/05): „Użyty w art. 4 ust. 1 u.s.m. zwrot: "zgodnie z postanowieniami statutu" nie może być interpretowany jako wymóg określenia wysokości i zasad ponoszenia opłat wyłącznie w statucie. Tego rodzaju wykładnia prowadziłaby w istocie do paraliżu bieżącej działalności spółdzielni, skoro przy każdorazowej, najdrobniejszej zmianie któregokolwiek ze składników wpływających na wysokość tych opłat, konieczne byłoby uruchamianie długotrwałej procedury zmiany statutu, kończącej się dopiero dokonaniem stosownego wpisu do KRS”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY