Koszty remontu wspólnego ogrodzenia

Pytanie:

Posiadam nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, który sąsiaduje z przyległą nieruchomością zabudowaną stanowiącą własność tak zwanej małej wspólnoty mieszkaniowej (7 właścicieli). Dwie nieruchomości dzieli jedno ogrodzenie, którego obecny stan techniczny wymaga zburzenia i postawienia nowego ogrodzenia. Czterech z siedmiu mieszkańców sąsiadującej wspólnoty mieszkaniowej nie wyraża zgody na udział w pokryciu kosztów remontu tego ogrodzenia, zgodę na udział w pokryciu kosztów remontów wyraża trzech lokatorów tej wspólnoty. W związku z takim stanem zamierzam sam wykonać remont ogrodzenia we własnym zakresie. Czy w takiej sytuacji jeśli zakończę remont - przebudowę ogrodzenia, który dzieli dwie nieruchomości mogę żądać od wspólnoty pokrycia części kosztów oraz czy jeżeli wspólnota dalej będzie odmawiać pokrycia kosztów tego remontu to czy mogę pozwać wspólnotę o zwrot poniesionych nakładów na ten remont?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W świetle przepisów kodeksu cywilnego obowiązuje domniemanie, że ogrodzenie służy do wspólnego użytku sąsiadów. Są oni zobowiązani do wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania ogrodzenia. Nie ma przepisów regulujących rozkład tych kosztów. Należy zatem w drodze analogii stosować przepis art. 207 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem właściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną w stosunku do wielkości udziałów. Sąsiadująca wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do współdziałania w remoncie ogrodzenia. Należy jednak pamiętać, że obowiązek wspólnego ponoszenia kosztów dotyczy jedynie utrzymania istniejącego, a nie budowy nowego ogrodzenia w miejsce zużytego. Jeżeli chce Pan postawić nowe ogrodzenie, to wspólnota mieszkaniowa nie będzie zobowiązana do ponoszenia kosztów i nie będzie Pan mógł żądać zwrotu poniesionych nakładów.Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY