Koszty sądowe a koszty procesu

Pytanie:

Czy pojęcie kosztów procesu jest równoznaczne z pojęciem kosztów sądowych?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Koszty sądowe, o których mowa w ustawie o kosztach sądowych należy odróżnić od kosztów procesu, o których mowa w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Art. 98 – 110 tej ostatniej ustawy określają czym są koszty procesu oraz określają zasady obciążenia  stron tymi kosztami. Zgodnie z art. 98 § 2 k.p.c.  Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe  oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Zatem pojęcie kosztów procesu jest pojęciem szerszym od kosztów sądowych i obejmuje także wynagrodzenie adwokata i koszty osobistego stawiennictwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: